Parkeren

Parkeermogelijkheden bezoekers, inwoners en bedrijven

 • Belparkeren

  19 december 2016

  In de binnenstad van Meppel kunt u belparkeren. Dat betekent winkelen of uit eten zonder omkijken naar de parkeermeter.

 • Caravan parkeren op openbare weg

  U mag uw caravan of een ander dergelijk voertuig maximaal 3 aaneengesloten dagen op de openbare weg parkeren. U kunt de gemeente vragen om ontheffing voor het parkeren van het voertuig voor langere periode.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Wanneer u moeilijk loopt, kunt u bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Wanneer u gehandicapt bent, kunt u de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente.

 • Informatie en inloggen digitale parkeerbalie

 • Ontheffing voetgangersgebied inwoners

  In voetgangersgebieden geldt een inrijverbod. U kunt als persoon de gemeente vragen om ontheffing voor het inrijverbod.

 • Parkeerontheffing voor bewoners

  Wanneer u in een betaald parkeren gebied woont en u geen parkeerplaats tot uw beschikking heeft, kunt u bij de gemeente een parkeerontheffing aanvragen.

 • Parkeren rond het centrum

  31 mei 2016

  In en rond het centrum van Meppel is voldoende parkeergelegenheid.

 • Shared space

  18 april 2016

  Het shared space principe gaat ervan uit dat de openbare ruimte van en voor iedereen is. De sterkste moet zich aanpassen aan de zwakste.

 • Tijdelijke parkeerontheffing inwoners

  Als u inwoners in een betaald gebied tijdelijk bezoek heeft uit het buitenland, kunt u bij de gemeente een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen.