Parkeren

Parkeermogelijkheden bezoekers, inwoners en bedrijven

 • Belparkeren

  30 mei 2016

  Vanaf vrijdag 18 december 2015 kunt u belparkeren in Meppel. Dat betekent winkelen of uit eten zonder omkijken naar de parkeermeter.

 • Caravan parkeren op openbare weg

  U mag uw caravan of een ander dergelijk voertuig maximaal 3 aaneengesloten dagen op de openbare weg parkeren. U kunt de gemeente vragen om ontheffing voor het parkeren van het voertuig voor langere periode.

 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Wanneer u moeilijk loopt, kunt u bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Wanneer u gehandicapt bent, kunt u de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen bij de gemeente.

 • Parkeerenquête

  Het gemeentelijk parkeerbeleid wordt regelmatig gecheckt en bijgesteld. Om er voor te zorgen dat het parkeerbeleid goed aansluit bij de wensen van de inwoners van Meppel, willen we graag uw mening horen over de parkeersituatie in uw straat. U heeft een brief ontvangen met het verzoek een enquête in te vullen. Hieronder vindt u de link naar de digitale enquête.

 • Parkeerontheffing (tijdelijk)

  Wanneer u tijdelijk werkzaamheden moet verrichten in het betaald parkeren gebied, kunt u bij de gemeente een tijdelijke parkeerontheffing aanvragen.

 • Parkeervergunning voor bewoners

  Wanneer u in een betaald parkeren gebied woont en u geen parkeerplaats tot uw beschikking heeft, kunt u bij de gemeente een parkeerontheffing aanvragen.

 • Parkeren rond het centrum

  31 mei 2016

  In en rond het centrum van Meppel is voldoende parkeergelegenheid.

 • Shared space

  18 april 2016

  Het shared space principe gaat ervan uit dat de openbare ruimte van en voor iedereen is. De sterkste moet zich aanpassen aan de zwakste.