Gehandicapten

Informatie parkeren voor gehandicapten

  • Gehandicaptenparkeerkaart

    Wanneer u een loopbeperking heeft komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente.

  • Gehandicaptenparkeerplaats

    Wanneer u gehandicapt bent, kunt u de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen bij de gemeente.

  • Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart tijdens grote evenementen

    Tijdens grote evenementen zoals DMD kan vanwege de vele geparkeerde auto’s en afgesloten parkeerterreinen vaak alleen geparkeerd worden op grotere afstand van het centrum. De loopafstand van houders van een gehandicaptenparkeerkaart is echter beperkt. Daarom is tijdens deze dagen een specifieke locatie aangewezen.