Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart tijdens grote evenementen

Tijdens grote evenementen zoals DMD kan vanwege de vele geparkeerde auto’s en afgesloten parkeerterreinen vaak alleen geparkeerd worden op grotere afstand van het centrum. De loopafstand van houders van een gehandicaptenparkeerkaart is echter beperkt. Daarom is tijdens deze dagen een specifieke locatie aangewezen.

Op deze dagen zijn de parkeerplaatsen op het Slotplantsoen/Touwstraat alléén toegankelijk voor auto’s voorzien van een gehandicaptenparkeerkaart. Daardoor kan er toch op korte afstand van het hart van centrum parkeren.

Vanaf de binnenring wordt de GPP locatie op de borden van de omleidingsroute verwezen. De bekendmaking van deze voorziening wordt tevens meegenomen in de communicatie van de betreffende organiserende partijen.