Uitleg parkeerboetes

Boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) van team Handhaving controleren ook op (betaald) parkeren van voertuigen. Heeft u een mededelingskaart met een aankondiging van een beschikking of naheffingsaanslag gekregen? Op deze pagina leest u wat dit inhoudt.

Waarschuwing

Onze Boa's hebben een overtreding geconstateerd. Dit kan zijn fout parkeren of parkeren zonder vergunning. 

Mededeling van beschikking

Dit kaartje is een aankondiging van een boete voor een verkeersovertreding. Bijvoorbeeld als u een verkeerd geparkeerd staat of parkeert zonder vergunning op een vergunninghoudersplaats. U ontvangt deze boete van het CJIB. Dit kan enkele weken duren. Meer informatie leest u op de website van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) www.cjib.nl

Naheffingsaanslag (parkeerbelasting)

Dit kaartje ontvangt u als u bij de parkeerautomaat niet of te weinig betaalt of geen geldige vergunning heeft. U ontvangt binnen enkele weken een naheffingsaanslag inclusief betaalverzoek van de gemeente Meppel. Hierin staat ook te lezen u hoe bezwaar kunt maken als u het er niet mee eens bent.