Belastingbalie, informatie en inloggen

Via de Digitale Belastingbalie kunt u, via uw DigiD, uw gegevens digitaal inzien.
 
KNOP MET LINK NAAR DIGITALE BELASTINGBALIE

 

Particulieren

  • uw aanslag bekijken
  • uw beschikking bekijken
  • het taxatieverslag bekijken en afdrukken
  • een bezwaarschrift indienen
  • de betalingshistorie raadplegen
  • het bedrag van de aanslag voldoen
  • een kwijtscheldingsformulier aanvragen
  • een betalingsregeling aanvragen
  • uw automatische incasso regelen
  • de status van de afhandeling van uw aanvragen raadplegen

Let op: In een aantal gevallen kan de onderbouwing op het taxatieverslag niet worden geraadpleegd via de Digitale Belastingbalie. Als dit het geval is dan kunt u het taxatieverslag opvragen per mail postbus@meppel.nl of telefonisch 14 0522. We proberen dit zo snel mogelijk op te lossen.  

Bedrijven

Bedrijven kunnen nog geen gebruik maken van de digitale belastingbalie. Zij kunnen via e-mail postbus@meppel.nl of telefonisch informatie opvragen.

Meer informatie