Belastingbalie, informatie en inloggen

Via de Digitale Belastingbalie kunt u, via uw DigiD, uw gegevens digitaal inzien.

Particulieren

U kunt via de Digitale Belastingbalie:
  • uw aanslag bekijken
  • uw beschikking bekijken
  • uw aanslag betalen met Ideal
  • kwijtschelding digitaal aanvragen
  • een betalingsregeling aanvragen
  • uw automatische incasso regelen
  • het taxatieverslag bekijken en afdrukken
  • een bezwaarschrift indienen
  • de status van de afhandeling van uw aanvragen raadplegen
  • de betalingshistorie raadplegen

Bedrijven

Ondernemers kunnen inloggen op de Digitale belastingbalie via eHerkenning met gebruikersnaam en wachtwoord. U heeft hiervoor een inlogmiddel nodig van minimaal niveau EH3. Beschikt u nog niet over eHerkenning? Kijk voor meer informatie en aanvragen op www.eHerkenning.nl

Aanslagen op papier of digitaal

De aanslagen worden per post of digitaal verzonden. Heeft u een account op MijnOverheid, Berichtenbox, dan ontvangt u de aanslag digitaal. Als de aanslag voor u klaarstaat in de Berichtenbox ontvangt u hiervan een aankondigingsmail op het door u aangegeven mailadres. Wilt u voortaan de aanslag digitaal ontvangen, meld u dan aan voor de Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl.

Meer informatie