Belastingbalie, informatie en inloggen

We zijn op dit moment bezig om de digitale belastingbalie te verbeteren. U kunt nu geen gebruik maken van de digitale belastingbalie. U kunt contact opnemen met het KCC via postbus@meppel.nl of telefonisch met 140522.
 
Via de Digitale Belastingbalie kunt u, via uw DigiD, uw gegevens digitaal inzien.
 
KNOP MET LINK NAAR DIGITALE BELASTINGBALIE

 

Particulieren

U kunt via de Digitale Belastingbalie:
  • uw aanslag bekijken
  • uw beschikking bekijken
  • het taxatieverslag bekijken en afdrukken
  • een bezwaarschrift indienen
  • de betalingshistorie raadplegen
  • het bedrag van de aanslag voldoen
  • een kwijtscheldingsformulier aanvragen
  • een betalingsregeling aanvragen
  • uw automatische incasso regelen
  • de status van de afhandeling van uw aanvragen raadplegen

Bedrijven

Bedrijven kunnen nog geen gebruik maken van de digitale belastingbalie. Zij kunnen via e-mail postbus@meppel.nl of telefonisch informatie opvragen.

Aanslagen op papier of digitaal

De aanslagen worden per post of digitaal verzonden. Heeft u een account op MijnOverheid, Berichtenbox, dan ontvangt u de aanslag digitaal. Als de aanslag voor u klaarstaat in de Berichtenbox ontvangt u hiervan een aankondigingsmail op het door u aangegeven mailadres. Wilt u voortaan de aanslag digitaal ontvangen, meld u dan aan voor de Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl.

Meer informatie