Betalingsregeling

Wanneer u niet in staat bent om een belastingaanslag op tijd te betalen, kunt u de gemeente om een betalingsregeling vragen. Neem telefonisch contact op met de afdeling belastingen via 14 0522.

Kosten

  • Geen

Tip

Als uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Meer informatie en contact

  • Toelichting op het aanslagbiljet (PDF, 226 kB)
  • Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522