Betalingsregeling

Wanneer u niet in staat bent om een belastingaanslag op tijd te betalen, kunt u de gemeente om een betalingsregeling vragen.

Voorwaarden

  • U kunt de aanslag niet voor de geldende vervaltermijn(en) betalen
  • In een brief aan de gemeente vraagt u om een betalingsregeling

Kosten

  • Geen

Tip

Als uw inkomen rond het bijstandsniveau ligt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Meer informatie en contact

  • Toelichting op het aanslagbiljet (PDF, 226 kB)
  • Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522