Kwijtschelding

Wanneer u een inkomen hebt op of rond bijstandsniveau en niet beschikt over vermogen (bank- en spaartegoeden, auto, overwaarde woning etc.) kunt u wellicht in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Aanvragen

U kunt bij de gemeente Meppel gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor:

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing
 • Onroerende zaakbelastingen

Kwijtschelding aanvragen kan op twee manieren:

 1. Online via de digitale belastingbaliemet DigiD;
 2. Of schriftelijk met het aanvraagformulier (PDF). U kunt het formulier ook afhalen bij de receptie van het stadhuis tijdens openingstijden.

Zelfstandig ondernemer

Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u kwijtschelding aanvragen voor uw privé-belastingen? Dit kunt u bij de gemeente aanvragen met het kwijtscheldingsformulier ondernemers (PDF). Hierin staat ook vermeld wanneer u wel / niet voor kwijtschelding in aanmerking komt. Het formulier is ook af te halen bij het stadhuis tijdens openingstijden.

Voorwaarden kwijtschelding

Het heeft in de volgende gevallen geen zin om kwijtschelding aan te vragen:

 • Als u een auto met een hogere dagwaarde dan € 3.350,00 bezit. Tenzij u kunt aantonen dat u dit voertuig om medische redenen nodig hebt d.m.v. bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart of indien u aannemelijk kan maken dat u het voertuig absoluut nodig bent voor uw werk d.m.v. een werkgeversverklaring.
 • Als u in het bezit bent van twee of meer auto’s en/of motoren. De waarde van uw tweede auto en/of motor wordt gezien als vermogen. Als de waarde van uw tweede auto en/of motor hoger is dan uw belastingaanslag krijgt u geen kwijtschelding.
 • Als u de aanslag langer dan drie maanden geleden volledig betaald hebt.
 • Als u overwaarde op uw woning hebt.
  Overwaarde is het positieve verschil tussen de waarde van uw woning en de hypotheekschuld.
 • Als uw inkomen en/of vermogen hoger is dan de toegestane norm.
  Voor het toekennen van kwijtschelding geldt een grensbedrag. Dat noemen we een norm.

Wat hebt u nodig bij uw aanvraag?

U hoeft niet direct bijlagen mee te sturen. Uw kwijtscheldingsaanvraag wordt automatisch getoetst. Nadat de toets heeft plaatsgevonden krijgt u bericht over de uitkomst. Mogelijk vragen wij u dan aanvullende gegevens toe te sturen.

Hoe gaat het automatisch toetsen van de aanvraag:

Om te zien of u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vraagt de gemeente een aantal gegevens op;

 • In de Basisregistratie Personen (welke personen zijn ingeschreven op het adres)
 • Bij het UWV (de inkomens- en/of pensioengegevens)
 • Bij de RDW (of er een (motor)voertuig bezit is)
 • Van de Belastingdienst (de gegevens over uw banksaldo en ontvangen rente)

De opgevraagde gegevens worden vergeleken met de normen voor kwijtschelding. Wanneer blijkt dat u door de automatische toetsing buiten de norm valt vraagt de gemeente u om extra gegevens. Voor meer informatie over de werkwijze kunt u terecht op www.inlichtingenbureau.nl

Inkomensnormen

De gemeente bepaalt of u onder de norm zit met het totaal van uw inkomen en bezittingen. Bijvoorbeeld of u een huis, auto, geld en andere waardevolle spullen hebt.  Bij de beoordeling van het vermogen wordt er onder andere gekeken naar het tegoed op de bankrekening(en). Voor kwijtschelding is een auto die een waarde heeft van minder dan € 3.350,00 toegestaan.

Hieronder ziet u welke normbedragen gelden. In juli 2023 worden de normbedragen weer aangepast.

inkomensnormen
Uw situatie Netto inkomen per maand incl. vakantiegeld
Gehuwd/samenwonend beide partners tot 65 jaar €  1.708,08
Gehuwd/samenwonend één partner 65 jaar of ouder €  1.934,44
Gehuwd/samenwonend beide partners 65 jaar of ouder €  1.939,44
Alleenstaand tot 65 jaar €  1.195,66
Alleenstaand 65 jaar en ouder € 1.421,25
Alleenstaande ouders tot 65 jaar € 1.195,66
Alleenstaande ouders 65 jaar en ouder € 1.421,25

Deze bedragen zijn slechts een richtlijn.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw inkomstengrens wordt aangepast. De reden hiervoor is dat u als er meer personen in uw woning wonen, de woonkosten kunt delen.

Wie zijn kostendelers?

Alle in één huis wonende personen van 27 jaar of ouder. Het maakt niet uit of deze personen ook echt meebetalen aan de kosten van het huishouden.

Uitzonderingen

Geen kostendelers zijn:

 • Inwonende personen vanaf 27 jaar die een studie volgen (DUO of BBL);
 • Kamerhuurders.

Kostendelers en huur

Als er sprake is van kostendelers, dan moeten we de aftrekbare woonlasten delen door het aantal kostendelers.

Hulp bij uw aanvraag nodig?

Als u het moeilijk vindt om het kwijtscheldingsformulier zelf in te vullen en er is niemand die u daarbij kan helpen, kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Mensenwerk, Zomerdijk 8a te Meppel, telefoon 085- 273 14 44.

Is uw aanvraag afgewezen?

Is uw aanvraag voor kwijtschelding afgewezen maar heeft u wel moeite om uw rekeningen te betalen? Op de website www.geldfit.nl kan iedereen een online test doen. Aan de hand van een aantal korte vragen wordt uw financiële situatie in kaart gebracht en krijgt u een persoonlijk advies. Ook krijgt u een overzicht van hulp die beschikbaar is in de gemeente.

Heeft u al schulden? Neem dan contact op met de consulenten geldzorgen.

Let op: U moet ondertussen wel de belastingen betalen volgens de wettelijke betaaltermijnen.

Meer informatie en contact

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522