Kwijtschelding

Wanneer u een inkomen heeft op of rond bijstandsniveau en niet beschikt over vermogen (bank-, spaartegoeden, auto, overwaarde woning etc.) kunt u wellicht in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Aanvragen

 • U kunt bij de gemeente Meppel gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor:
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolrechten
  • Onroerende zaakbelastingen
 • U vraagt kwijtschelding aan met een aanvraagformulier (PDF). Het aanvragen van kwijtschelding is makkelijker geworden. Als u het formulier invult controleren wij automatisch uw gegevens. Documenten leveren hoeft dan in de meeste gevallen niet. Het formulier is ook af te halen bij het Stadhuis tijdens openingstijden of kan u op verzoek worden toegestuurd. 
 • De gemeente beslist of u recht heeft op kwijtschelding op basis van:
  • De hoogte van uw inkomen
  • Uw bezittingen
  • Een aantal verplichte uitgaven

Zelfstandig ondernemer

Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u kwijtschelding aanvragen voor uw privé-belastingen? Dit kunt u bij de gemeente aanvragen met het kwijtscheldingsformulier ondernemers (PDF). Hierin staat ook vermeld wanneer u wel / niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.

Let op:

Per 1 januari vraagt u kwijtschelding voor waterschapsbelasting aan via GBLT www.gblt.nl.

Meer informatie en contact

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522