Kwijtschelding

Wanneer u een inkomen heeft op of rond bijstandsniveau en niet beschikt over vermogen (bank-, spaartegoeden, auto, overwaarde woning etc.) kunt u wellicht in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Voorwaarden

 • U kunt bij de gemeente Meppel gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor:
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolrechten
  • Onroerende zaakbelastingen
 • U kunt bij het waterschap (GBLT) gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen voor:
  • Zuiveringsheffing
  • Verontreinigingsheffing
  • Watersysteemheffing ingezetenen
 • U vraagt kwijtschelding aan met een aanvraagformulier (PDF).
 • De gemeente beslist of u recht heeft op kwijtschelding op basis van:
  • De hoogte van uw inkomen
  • Uw bezittingen
  • Een aantal verplichte uitgaven

Zelfstandig ondernemer

Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u kwijtschelding aanvragen voor uw privé-belastingen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum via telefoonnummer 14 0522. Voor deze verzoeken geldt namelijk een andere werkwijze en een ander verzoekformulier.

Meer informatie en contact

Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522