Subsidies en regelingen

Hier vindt u een overzicht van subsidies, regelingen en leningen voor het verduurzamen van uw woning en tuin.

Nieuwe isolatiesubsidie voor woningeigenaren met smalle beurs

Woningeigenaren met een laag inkomen kunnen tot € 2500 euro subsidie aanvragen voor woningisolatie. Deze subsidie geldt voor alle Drentse gemeenten.

Isolatie maakt een huis prettiger om te wonen. Het helpt tegen tocht, kou en CO2-uitstoot en zorgt bovendien voor een lagere energierekening. Afhankelijk van het type isolatie daalt de energierekening met 10 tot 30%. De isolatiesubsidie mag worden gebruikt voor verschillende isolatiewerkzaamheden, zoals spouwmuurisolatie, gevelisolatie en vloerisolatie. Aanvragers hoeven zich geen zorgen te maken over kosten voor ecologisch onderzoek als ze voor het isoleren een bedrijf inschakelen dat gecertificeerd is om natuurvriendelijk te isoleren. Op www.natuurvriendelijkisoleren.nl staat een lijst van geschikte bedrijven. Voorwaarde is dat het jaarinkomen van de aanvrager(s) lager is dan € 34.100. Bij de aanvraag moet een getekende offerte aangeleverd worden van een bij de KVK geregistreerde aannemer, met een datum na 1 november 2023. De werkzaamheden moeten binnen een jaar na het uitbetalen van de subsidie worden uitgevoerd.

De uitvoering van deze regeling gebeurt door het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). De isolatiesubsidie kan worden aangevraagd op de website van het SNN en wordt binnen acht weken beoordeeld. De subsidie kunt u hier aanvragen. 

Subsidie maatregelen duurzame tuin

Wie zijn tuin wil aanpakken, kan subsidie aanvragen voor de volgende maatregelen: regenwater afkoppelen van het riool, een regenwatervoorziening plaatsen (bijvoorbeeld een regenton), een groendak of -gevel aanleggen, stenen vervangen door groen (zoals planten en bloemen), een boom planten of regenwater opnieuw gebruiken (bijvoorbeeld met een watertank om het toilet mee door te spoelen). Inwoners kunnen de maatregelen zelf of door een hovenier laten uitvoeren. De subsidie is beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Kijk op de website subsidieaanvragen.nl/meppel voor meer informatie en aanvragen. Bekijk ook eens de vergroeningsacties van Stichting Steenbreek in Meppel. 

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor:

  • isolatiemaatregelen
  • een zonneboiler
  • een warmtepomp
  • aansluiting op een warmtenet

Subsidieaanvraag één isolatiemaatregel

Isoleren houdt niet alleen de warmte binnen in de winter, maar houdt in dezomer juist ook de warmte buiten. Vanaf 2023 is het mogelijk om een subsidieaanvraag in te sturen voor één isolatiemaatregel (was twee). Met die isolerende maatregel kunt u dit jaar al aan de slag. Bekijk voor het aanvragen van de ISDE eerst de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland. Meer informatie en aanvragen ISDE www.rvo.nl >

Energiebespaarlening Drenthe

Met de Energiebespaarlening Drenthe van de provincie en het Warmtefonds investeert u in energiebesparende maatregelen. Door geld van de provincie lenen eigenaar/bewoners en VvE’s met de Energiebespaarlening Drenthe tegen een lage rente en met een rentekorting van 1,0%. Met de lening van de provincie kunt u meer duurzame maatregelen betalen dan de duurzaamheidslening van de gemeente Meppel. Meer informatie kunt u lezen op de website van het warntefonds www.warmtefonds.nl.

Duurzaamheidslening gemeente Meppel 

Wilt u isoleren, maar heeft u geen spaargeld of wilt u dat achter de hand houden? Met de duurzaamheidslening is het mogelijk om tegen een lage rente geld te lenen waarmee u energiebesparende maatregelen in en aan uw woning betaalt. Lees meer informatie over het aanvragen van de lening.  

Energiebespaarlening met 0% rente 

Heeft u een verzamelinkomen tot € 60.000 per jaar? Dan betaalt u geen rente als u een nieuwe Energiebespaarlening aanvraagt bij het Nationaal Warmtefonds. De 0% rente geldt bij goedgekeurde aanvragen voor de volledige leenperiode. Meer informatie over de Energiebespaarlening op www.warmtefonds.nl

Btw voor zonnepanelen afgeschaft

Vanaf januari 2023 betaalt u als particulier geen btw meer over zonnepanelen. Dit zogenoemde nultarief geldt alleen als de zonnepanelen worden geïnstalleerd op woningen of bijgebouwen van een woning, zoals een schuur. U hoeft de btw niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst zoals eerder het geval was. 

Regelingen zonnepanelen

Er zijn verschillende betalingsregelingen om het kopen en het gebruik van zonnepanelen aantrekkelijk te maken. Zo zijn er regelingen voor: 

  • de aankoop en installatie van zonnepanelen
  • zelfgeproduceerde stroom 

De subsidie voor het kopen van zonnepanelen is gestopt. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl

BTW-tarief isoleren woningen

Gaat u uw woning isoleren met als doel de woning energiezuiniger te maken? Dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar onder het 9% BTW-tarief. Meer informatie over het BTW-tarief op www,belastingdienst.nl

Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)

Koopt of leaset u een volledig elektrische personenauto? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Deze regeling geldt voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto's in de kleinere en compacte middenklasse. Meer informatie en aanvragen SEPP www.rvo.nl

Subsidie isolatie woningen voor VvE

Verenigingen van Eigenaren (VvE's) kunnen een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). De VvE kan deze subsidie gebruiken voor energieadvies, procesbegeleiding en/of een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of energiebesparende maatregelen in het gebouw en de appartementen. Meer informatie over de SEEH www.rvo.nl

Drents Energieloket: onafhankelijk en gratis advies over energiebesparing

Het Drents Energieloket geeft onafhankelijk en kosteloos advies aan huiseigenaren in Drenthe over energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in uw woning. U kunt bij het Drents Energieloket terecht voor vragen over het energiezuiniger of zelfs energieneutraal maken van uw woning. Zij vertellen u welke stappen u kunt nemen, wat er mogelijk is en of er subsidies zijn. Het Drents Energieloket geeft informatie en beantwoordt uw vragen via telefoon en e-mail en op bijeenkomsten die in heel de provincie worden gehouden. Het Drents Energieloket is onafhankelijk en niet gekoppeld aan bedrijven, maar helpt u verder met een goede keuze voor maatregelen die bij uw situatie passen.

Meer informatie over het Drents Energieloket op drentsenergieloket.nl

Milieu Centraal: verbetercheck (online vragenlijst)

Milieu Centraal is een landelijke organisatie die inwoners praktische en betrouwbare milieu-informatie biedt. Wilt u stap voor stap uw huis verduurzamen? Met de Verbetercheck (online vragenlijst) ontdekt u wat het kost en oplevert, en hoeveel subsidie u kunt krijgen. Vul de vragen in over uw huis en krijg een advies voor uw woning. Met tips voor handige momenten om uw huis te verduurzamen. Meer informatie en invullen Verbetercheck op www.milieucentraal.nl.