Themagroepen

De leden van de Adviesraad hebben themagroepen samengesteld rondom actuele thema's

Werk & Meedoen

In deze themagroep proberen wij de systeemwereld, de Gemeente, en de belevingswereld van onze inwoners met elkaar in verbinding te brengen. Om dit te realiseren hebben wij contact met beleidsambtenaren en uitvoerende ambtenaren. In dit contact staat de inwoner en zijn beleving binnen de Gemeente centraal. Signalen halen wij niet alleen op bij de inwoners maar ook bij maatschappelijke organisaties, locale professionals en de wijkplatforms . Thema’s die onze aandacht hebben zijn onder andere armoede, participatie, werkende keten en de overgang van 18- en 18 +.

Opgroeien

Met 2 heren en 2 dames zitten we in de themagroep opgroeien. We houden ons bezig met alles wat met opgroeien te maken heeft, dit begint al in de buik tijdens de geboorte met kansrijke start. Verder komt pesten aan bod, het recht op leren en het beleid op drugsgebruik. Hiervoor hebben we contact met de betrokken ambtenaren en denken we samen met hun mee bij beleidsplannen. Ook houden we bijeenkomsten met inwoners om meer te weten te komen over de thema’s.

Vitaliteit

De themagroep vitaliteit houdt zich bezig met onder andere de Wet maatschappelijke Ondersteuning, Sport & Bewegen, Mantelzorg, Onafhankelijke Cliëntondersteuning en Dementievriendelijk Meppel. De themagroep heeft periodiek contact met de betrokken ambtenaren van de gemeente Meppel.  We nemen deel aan bijeenkomsten om zoveel mogelijk signalen van inwoners en professionals op te halen. We blijven graag in gesprek met de gemeente en haar inwoners en denken graag mee bij het opstellen van beleidsplannen waarbij de inwoners van Meppel voor ons centraal staan.

Algemeen

De themagroep algemeen houdt zich bezig met die onderwerpen die niet specifiek aan een themagroep toe te wijzen zijn. Dat betreft:

  • raadplegen van inwoners (hoe beleven zij het verschil tussen leefwereld en systeemwereld)
  • eenzaamheid (signaleren, bestrijden)
  • omgevingsvisie (relatie tussen fysieke en sociale omgeving)
  • digitale sociale kaart (vergroten zelfredzaamheid)