Nieuwveense Landen

Aan noordwestzijde van Meppel realiseert de gemeente Meppel de duurzame uitbreidingswijk Nieuwveense Landen. Wonen in deze nieuwbouwwijk betekent energiezuinig wonen aan de stadsrand naast prachtige natuurgebieden. In het hart van de wijk zijn centrumvoorzieningen gepland.

 • Bouw Boshoven is gestart!

  15 februari 2024

  Langs de Steenwijkerstraatweg, ter hoogte van camping de Kikkerije, zijn de werkzaamheden gestart voor de ontwikkeling van het deelgebied Boshoven in de wijk Nieuwveense Landen.

 • Niet fietsen op de Guldenmiddenweg

  08 februari 2024

  De Guldenmiddenweg is ingericht voor gemotoriseerd verkeer. Nu de weg open is, gaan we daarom het fietsen erop verbieden. De rijbaan is te smal om ook fietsverkeer toe te staan. Dit geldt ook voor bromfietsers. In de plannen voor de wijk is rekening gehouden met een vrij liggend
  fietspad langs de weg.

 • De wijk: Duurzaam en gevarieerd wonen

  De uitbreidingswijk Nieuwveense Landen is duurzaam en ruim opgezet. Met goede verbindingen naar de stad, het NS-station, de snelwegen en het buitengebied. De wijk krijgt een eigen, typisch Meppeler identiteit: eigenwijs, eigentijds en duurzaam. Nieuwveense Landen wordt een afwisselende en inspirerende woonomgeving.

 • Infrastructuur Nieuwveense Landen / Meppel Noord

  De gemeente Meppel en provincie Drenthe werken samen aan verkeersveiligheid en doorstroming van de wegen in Meppel-Noord. De aanleg van de ontsluitingswegen Nieuwveense Landen en herinrichting van de N375 zijn hier onderdeel van.

 • WIjkplatform Nieuwveense Landen

  Het wijkplatform werkt aan de leefbaarheid in de wijk. Denk aan de openbare ruimte, voorzieningen en activiteiten. Het wijkplatform, gevormd door vrijwillige bewoners uit de wijk, staat in contact met gemeente, woningbouwstichting en politie. Lees meer op hun website (klik op de titel)

 • MeppelEnergie

  MeppelEnergie is de energieleverancier in een deel van Nieuwveense Landen. In de wijkdelen Centrumwonen 1 en Broeklanden 4 is een collectief warmte-koudesysteem aangelegd om warmte en koude te leveren aan de woningen. Meer informatie op de website (klik op de titel)