De wijk: Duurzaam en gevarieerd wonen

Uw nieuwe wijk is duurzaam en ruim opgezet met goede routes naar de stad, het NS-station, de snelwegen en het buitengebied. Aan de rand van de wijk is gestart met de aanleg van een landschapspark.

Duurzame leefomgeving

Nieuwveense Landen wordt zo ingericht dat alles bijdraagt aan een duurzame leefomgeving. Afvalwater en regenwater worden zo veel mogelijk hergebruikt. De meeste daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Uw woning wordt optimaal geïsoleerd en verwarmd via een systeem voor warmte- en koudeopslag, een duurzaam alternatief voor stoken op gas. Alle deelbuurten hebben een eigen karakter met aandacht voor architectuur, moderne technieken en hoogwaardige materialen. Aan de rand van de wijk is gestart met de aanleg van een landschapspark.

Deelgebieden

De wijk Nieuwveense Landen bestaat uit meerdere deelbuurten met ieder een eigen sfeer. Momenteel wordt gebouwd aan de eerste twee buurten.

Broeklanden

Broeklanden sluit aan op het platteland en wordt een open, groene buurt met veel gras en water. Het heeft daardoor wat meer een dorps karakter.

Centrumwonen

Centrumwonen is een buurt met hofjes en pleintjes en heeft daardoor een stads karakter.

Aanbod

Momenteel is geen aanbod aan kavels beschikbaar voor zelf bouwen. Het beschikbare nieuwbouwaanbod van projectwoningen is te raadplegen via funda.nl zoals project De Weideblick in Nieuwveense Landen bij Van Dorsten makelaars.

Deelgebieden-Nieuwveenselanden_04