De wijk: Duurzaam en gevarieerd wonen

De uitbreidingswijk Nieuwveense Landen is duurzaam en ruim opgezet. Met goede verbindingen naar de stad, het NS-station, de snelwegen en het buitengebied. De wijk krijgt een eigen, typisch Meppeler identiteit: eigenwijs, eigentijds en duurzaam. Nieuwveense Landen wordt een afwisselende en inspirerende woonomgeving.

Duurzame leefomgeving

Nieuwveense landen richten we zo in dat alles bijdraagt aan een duurzame leefomgeving. Met zo veel als mogelijk hergebruik van afvalwater en regenwater. De meeste daken beschikken over zonnepanelen. Verwarmen van de optimaal geïsoleerde woningen gaat via een systeem voor warmte- en koudeopslag, een duurzaam alternatief voor stoken op gas. Alle deelgebieden hebben een eigen karakter met aandacht voor architectuur, moderne technieken en hoogwaardige materialen. De hele wijk is zo ontworpen dat het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd. Aan de rand van de wijk is het Watertorenpark gerealiseerd met veel ruimte voor spel en ontspanning. Eind 2022 wordt er ten oosten van de Nijeveenseweg nog een park ingericht, dat is ontworpen in samenwerking met omwonenden.

Deelgebieden

De wijk bestaat uit meerder deelgebieden met ieder een eigen sfeer. Een deel van Centrumwonen en Broeklanden is gerealiseerd. Weideblick (noordelijke Broeklanden) is volop in ontwikkeling. Voor Parkwonen en Boshoven zijn al concrete plannen gemaakt. Centraal in de wijk komt een gebied met ruimte voor  2 basisscholen, kinderopvang en overige voorzieningen.

Deelgebieden-Nieuwveenselanden_04

Centrumwonen

Centrumwonen is een buurt met hofjes en pleintjes en heeft daardoor een stads karakter. De bestaande Nijeveensebuurt vormt de kern van dit gebied. De watertoren en enkele bedrijven maken ook onderdeel uit van deze kenmerkende plek in Nieuwveense Landen. Aan de oostzijde wordt een openbare groene rand gevormd die langs de gehele oostgrens van de wijk loopt en daarmee ook het historisch sluiscomplex aan de Steenwijkerstraatweg ontsluit.

Broeklanden

Broeklanden is een groen en waterrijk woonmilieu en vormt de overgang tussen Centrumwonen en de Bremenbergplas. Het beeld van de Broeklanden wordt ook bepaald door de westelijke ontsluitingsweg. Deze deelt de buurt in twee afzonderlijke delen. Het gevolg hiervan is dat de zuidelijke Broeklanden meer relatie hebben met de Parkzone en de Centrumbuurt en de noordelijke Broeklanden (Weideblick)  zich meer richten op het weidelandschap ten noorden van Nieuwveense Landen en de Bremenbergplas. Aanbod in Weideblick vindt u op de website www.roosdomtijhuis.nl..

Voor het zuidelijk deel is gestart met het vormgeven van het stedenbouwkundige plan. Daarbij wordt gekeken naar een invulling voor een brede doelgroep, waarbij ook 1- tot 2-persoons huishoudens aan bod komen.

Parkwonen

Een buurt waar wonen in het groene landschap centraal staat.  Voor het meest oostelijk deel is het plan De Tuinkamer ontwikkeld. Hierin zijn rust, ruimte en uitzicht de uitgangspunten. Maar ook duurzaamheid en gemeenschappelijkheid zijn belangrijke factoren. De verschillende woningtypen zijn gegroepeerd aan een lint of erf met divers uitzicht over het bos, weiland, sloten of uitkijk over een groen gemeenschappelijk veld. De kavels waarop de woningen gerealiseerd worden, zijn in grootte beperkt. Het landschap is immers uw tuin. Rondom en tussen de woningen worden erfafscheidingen van natuurlijke materialen aangebracht. Meer informatie op www.detuinkamermeppel.nl

Boshoven

Boshoven is een ontspannen groene buurt en vormt een onderdeel van het compensatiebos en het omliggende weidelandschap. De bestaande bosschages, singels en boerderijen met hun erfbeplanting vormen de aanleiding om het bos en de nieuwe buurt naadloos in de coulissewerking van het landschap te voegen. Binnen Boshoven is er ruimte voor verschillende architectuurstijlen en afwijkende maatvoering van bebouwing. Denk aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) waarbij een groep burgers in gezamenlijkheid hun eigen woning bouwen of een initiatief als Small villa’s.

Algemene voorzieningen

In het hart van de wijk Nieuwveense Landen ligt het Voorzieningengebied, midden in de buurten van Centrumwonen. Deze buurten vormen samen met de bestaande Nijeveensebuurt een intiem dorpsachtig woonmilieu. Om de centrumfunctie voor Nieuwveense Landen te versterken is dit gebied gereserveerd voor voorzieningen zoals basisonderwijs, kinderopvang, zorg-/medische functies. Als de wijk gedeeltelijk ontwikkeld is werken we dit verder uit. Zo kunnen we aansluiten bij actuele wensen.

Schoolbesturen Stichting Promes en Stichting Kindpunt zijn in gesprek over de verdere uitwerking. Verwachting is om in het schooljaar 2025/2026 hun deuren te openen.

Ruimte voor spel en ontspanning

In een nieuwe wijk als Nieuwveense Landen zorgen we voor ruimte voor spel en ontspanning. Er zijn speellocaties in de wijk en aan de zuidkant het Watertorenpark. Naast een groot voetbalveld en een waterspeelplein, kunt u hier ook heerlijk wandelen en is er een hondenlosloopplaats. Ten oosten van de Nijeveenseweg is in voorjaar 2023 het Mandenmakerspark aangelegd. Dit park is samen met omwonenden ontworpen. De eerste blaadjes verschijnen al aan de bomen en het wijkplatform, stichting Steenbreek en de gemeente hebben gezamenlijk een amfibiemuur aangelegd bij de kikkerpoel. Er komen nog speeltoestellen en een informatiebord dat meer vertelt over de geschiedenis van het gebied en hoe dit samenhangt met de naam Mandenmakerspark.

Documenten

Algemene informatie en vastgestelde ruimtelijke plannen over inrichting van de wijk Nieuwveense Landen staan op de website www.gemeenteraadmeppel.nl:of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Directe link naar de volgende plannen:

Het inrichtings- en beplantingsplan Broeklanden beeldkwaliteitsplan kunt u opvragen door een e-mail te sturen aan postbus@meppel.nl,