Infrastructuur Nieuwveense Landen / Meppel Noord

De gemeente Meppel en provincie Drenthe werken samen aan verkeersveiligheid en
doorstroming van de wegen in Meppel-Noord. De aanleg van de ontsluitingswegen
Nieuwveense Landen en herinrichting van de N375 zijn hier onderdeel van.

Wij hebben dit jaar een subsidie van de rijksoverheid toegekend gekregen. Deze subsidie maakt het mogelijk om de bouw en verkeersontsluiting van in totaal circa 3.000 woningen in Noordpoort en Nieuwveense Landen te realiseren. Dit geeft nieuwe mogelijkheden voor een goede verkeersontsluiting. De komst van nieuwe woningen, en ook de aanleg van toekomstige bedrijventerreinen Noord III en IV, zal meer verkeer op de N375 met zich meebrengen. Gemeente en provincie onderzoeken wat dit betekent voor de inrichting van het gebied en de aanleg van infrastructuur.

Werkzaamheden

Provincie en gemeente werken samen aan:

  • de aanleg van een nieuwe stadsentree tussen de N375 en de Ceintuurbaan;
  • een goede doorstroming van het verkeer op de N375;
  • een fietsverbinding tussen Nieuwveense Landen en de binnenstad, met een fietstunnel bij de watertoren die onder de N375 door gaat;
  • een plan voor tijdelijke maatregelen en omleidingen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Zodra deze werkzaamheden afgerond zijn, zal het afsluiten van de Nieuwe Nijeveenseweg worden gepland.

Planning

Een zorgvuldige uitwerking van deze plannen vraagt tijd. Daarom kan in 2023 nog niet worden gestart met de met de herinrichting van de N375. We verwachten dat we voor de zomervakantie van 2023 meer informatie hebben over de plannen voor de N375 en nieuwe stadsentree.