Infrastructuur Nieuwveense Landen / Meppel Noord

Begin 2022 is gestart met diverse werkzaamheden aan verschillende wegen rond de watertoren en de woonwijk Nieuwveense Landen. De werkzaamheden zijn nodig om de wegen goed aan te leggen voor de wijk Nieuwveense Landen en daardoor de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Omschrijving werkzaamheden en fasering

In het najaar wordt de westelijke en oostelijke ontsluitingsweg van Nieuwveense Landen geopend. Daarbij wordt een rotonde gerealiseerd waar de oostelijke ontsluitingsweg aansluit op de Steenwijkerstraatweg (N371), inclusief carpoolplaats. Na realisatie van de nieuwe wijkontsluiting sluiten we op termijn de Nieuwe Nijeveenseweg af voor autoverkeer, vanaf de noordelijke rotonde tot en met de watertoren. Op de plek van de huidige weg leggen we een fietspad aan dat aansluit op de fietstunnel. Dit betekent dat automobilisten van en naar Nieuwveense Landen vanaf dat moment gebruik moeten maken van de nieuwe wijkontsluiting. Daarnaast verbreden wij de Bremenbergweg en brengen wij straatverlichting aan.

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

A. Uitvoering door Gemeente Meppel (periode 2022)

  1. Aanleggen van een nieuwe rotonde in de N371/Steenwijkerstraatweg ten behoeve aan de aansluiting van de oostelijke ontsluitingsweg.
  2. Aanleggen van de westelijke en oostelijke ontsluitingsweg.
  3. Aansluiten van de westelijke ontsluitingsweg op de rotonde N375/Handelweg.
  4. Aansluiten van de westelijke en oostelijke ontsluitingsweg op de rotonde Nieuwe Nijeveenseweg (inclusief aanpassen doorgaande fietsstructuur Nijeveenseweg).
  5. Aanpassen Bremenbergweg.

B. Uitvoering door Provincie Drenthe (periode nog te bepalen)

  1. Aanpassen van de kruispunten in de N375.
  2. Aanleggen van een fietstunnel bij de watertoren.

C. UItvoering Gemeente Meppel (periode nog te bepalen)

  1. Ombouw Nieuwe Nijeveenseweg tot fietsroute.

Blijf op de hoogtelogo kws app

Meer informatie iin de speciale app van uitvoerder KWS (download de app in de stores iOS of Android). Deze app kunt ook gebruiken voor vragen en of klachten..Er is ook een webversie van de app beschikbaar: www,debouwapp.nl