Infrastructuur Nieuwveense Landen / Meppel Noord

De plannen voor de aanleg van de wijkontsluitingswegen van Nieuwveense Landen en omliggende wegen aan de noordkant van Meppel zijn akkoord. Planning start werkzaamheden is eind 2021 of begin 2022.

Aanleg fietstunnel wordt mogelijk gemaakt

Door de aanleg van toekomstbestendige infrastructuur verbetert de doorstroming op de provinciale weg (N375), en daarmee ook de bereikbaarheid van Meppel Noord. Hierdoor is het aanleggen van een fietstunnel bij de rotonde watertoren mogelijk.. Zo ontstaat een rechtstreekse en veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen Nijeveen, Nieuwveense Landen en de binnenstad van Meppel. Om deze werkzaamheden bij de rotonde watertoren te kunnen uitvoeren, en de overlast voor de omgeving te beperken, worden eerst de westelijke en oostelijke rondwegen van Nieuwveense Landen aangelegd zodat er een tijdelijke omleidingsroute voor het verkeer ontstaat.

kaartimpressie fietstunnel (PDF)

Aanleg nieuwe rotondes op N375

De rotonde ‘watertoren’ wordt in oostelijke richting opgeschoven en circa 1 meter boven maaiveld aangelegd. Hierdoor wordt ruimte gemaakt voor de fietstunnel, zodat we deze goed in de bestaande omgeving kunnen inpassen. De provincie Drenthe voert deze werkzaamheden uit in samenwerking met de gemeente. Ook de kruising van de Steenwijkerstraatweg (N371) op de N375 moet worden aangepast. De gemeente en de provincie zijn van plan om deze T-splitsing te vervangen door een extra rotonde in het verlengde van de Galgenkampsweg. Hierdoor behoudt de Watertorenbuurt een directe aansluiting op de provinciale weg en krijgt ook transformatiegebied Noordpoort een goede ontsluiting.

Toegang woonbuurten via rondwegen

Na realisatie van de nieuwe wijkontsluiting van Nieuwveense Landen wordt de Nieuwe Nijeveenseweg, zoals gepland, vanaf de noordelijke rotonde tot en met de watertoren afgesloten voor autoverkeer. Op de plek van de huidige weg leggen we een fietspad aan dat aansluit op de fietstunnel. Dit betekent dat automobilisten van en naar Nieuwveense Landen, waaronder de Nijeveensewegbuurt, vanaf dat moment gebruik moeten maken van de nieuwe wijkontsluiting. Daarnaast wordt de Bremenbergweg verbreed en voorzien van straatverlichting.

kaartimpressie oostelijke ontsluitingsweg (PDF)

kaartimpressie westelijke ontsluitingsweg (PDF)