Infrastructuur Nieuwveense Landen / Meppel Noord

De komende jaren vinden werkzaamheden plaats aan verschillende wegen aan de noordkant van Meppel. Het gaat om het gebied rond de watertoren en de woonwijk Nieuwveense Landen. De werkzaamheden zijn nodig om de wegen goed aan te leggen voor de wijk Nieuwveense Landen en daardoor de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

Omschrijving werkzaamheden en fasering

De werkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

A. Uitvoering door Gemeente Meppel (periode 2022)

  1. Aanleggen van een nieuwe rotonde in de N371/Steenwijkerstraatweg ten behoeve aan de aansluiting van de oostelijke ontsluitingsweg;
  2. Aanleggen van de westelijke en oostelijke ontsluitingsweg;
  3. Aansluiten van de westelijke ontsluitingsweg op de rotonde N375/Handelweg;
  4. Aansluiten van de westelijke en oostelijke ontsluitingsweg op de rotonde Nieuwe Nijeveenseweg (inclusief aanpassen doorgaande fietsstructuur Nijeveenseweg);
  5. Aanpassen Bremenbergweg.

B. Uitvoering door Provincie Drenthe (periode 2023/2024)

  1. Aanleggen van een nieuwe turbo-rotonde ter hoogte van Noordpoort, inclusief opheffen huidige aansluiting van de N371/Steenwijkerstraatweg op de N375;
  2. Aanpassen/verplaatsen van de rotonde bij de watertoren;
  3. Aanleggen van een fietstunnel onder de N375 (tussen Nieuwe Nijeveenseweg en Steenwijkerstraatweg).

C. UItvoering Gemeente Meppel (periode nog te bepalen)

  1. Ombouw Nieuwe Nijeveenseweg tot fietsroute.

Start eerste werkzaamheden

Vanaf maandag 14 februari 2022 starten de energiebedrijven met het verleggen van kabels en leidingen. De eerste werkzaamheden vinden plaats op de plek van het fietspad langs de Steenwijkerstraatweg. Het fietspad is daardoor tot ongeveer 1 april 2022 afgesloten. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad langs het Jaagpad Paradijssluis en de Paradijsweg/Hesselterlandweg.  Een omleidingsroute wordt ter plaatse aangegeven.

Blijf op de hoogtelogo kws app

Meer informatie iin de speciale app van uitvoerder KWS (download de app in de stores iOS of Android). Deze app kunt ook gebruiken voor vragen en of klachten..Er is ook een webversie van de app beschikbaar: www,debouwapp.nl

Toelichting

Fietstunnel (fase B)

Door de aanleg van toekomstbestendige infrastructuur verbetert de doorstroming op de provinciale weg (N375), en daarmee ook de bereikbaarheid van Meppel Noord. Hierdoor is het aanleggen van een fietstunnel bij de rotonde watertoren mogelijk.. Zo ontstaat een rechtstreekse en veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen Nijeveen, Nieuwveense Landen en de binnenstad van Meppel. Om deze werkzaamheden bij de rotonde watertoren te kunnen uitvoeren, en de overlast voor de omgeving te beperken, worden eerst de westelijke en oostelijke rondwegen van Nieuwveense Landen aangelegd zodat er een tijdelijke omleidingsroute voor het verkeer ontstaat.

kaartimpressie fietstunnel (PDF)

Aanleg nieuwe rotondes N375 (fase B)

De rotonde ‘watertoren’ wordt in oostelijke richting opgeschoven en circa 1 meter boven maaiveld aangelegd. Hierdoor wordt ruimte gemaakt voor de fietstunnel, zodat we deze goed in de bestaande omgeving kunnen inpassen. De provincie Drenthe voert deze werkzaamheden uit in samenwerking met de gemeente. Ook de kruising van de Steenwijkerstraatweg (N371) op de N375 moet worden aangepast. De gemeente en de provincie zijn van plan om deze T-splitsing te vervangen door een extra rotonde in het verlengde van de Galgenkampsweg. Hierdoor behoudt de Watertorenbuurt een directe aansluiting op de provinciale weg en krijgt ook transformatiegebied Noordpoort een goede ontsluiting.

Toegang woonbuurten via rondwegen (fase C)

Na realisatie van de nieuwe wijkontsluiting van Nieuwveense Landen wordt de Nieuwe Nijeveenseweg, zoals gepland, vanaf de noordelijke rotonde tot en met de watertoren afgesloten voor autoverkeer. Op de plek van de huidige weg leggen we een fietspad aan dat aansluit op de fietstunnel. Dit betekent dat automobilisten van en naar Nieuwveense Landen, waaronder de Nijeveensewegbuurt, vanaf dat moment gebruik moeten maken van de nieuwe wijkontsluiting. Daarnaast wordt de Bremenbergweg verbreed en voorzien van straatverlichting.

kaartimpressie oostelijke ontsluitingsweg (PDF)

kaartimpressie westelijke ontsluitingsweg (PDF)

indicatieve schets ontwikkeling deelplannen

indicatieve schets ontwikkeling deelplannen