Actueel

Recente nieuwsberichten over ontwikkelingen in de wijk Nieuwveense Landen.

 • Update vervanging tijdelijke lichtmasten Guldenmiddenweg

  11 april 2024

  Helaas is de levering van de lichtmasten vertraagd. De Guldenmiddenweg zolang afsluiten is ongewenst. In overleg is daarom besloten de tijdelijke lichtmasten terug te plaatsen. Daardoor is het westelijk deel van de Guldenmiddenweg vanaf 12 april weer open voor het verkeer. Het oostelijke deel blijft voor onbepaalde tijd nog gesloten.

 • Terinzagelegging Ontwerp Beeldkwaliteitplan Centrumwonen 5

  20 maart 2024

  Van 20 maart tot en met 30 april 2024 ligt het ontwerp beeldkwaliteitsplan voor het deelgebied Centrumwonen 5 ter inzage. Dit betreft het gebied gelegen tussen de Meppelerweg en de Nijeveense Grift en ten noorden van de nieuwe ontsluitingsweg.

 • Bouw Boshoven is gestart!

  27 februari 2024

  Langs de Steenwijkerstraatweg, ter hoogte van camping de Kikkerije, zijn de werkzaamheden gestart voor de ontwikkeling van het deelgebied Boshoven in de wijk Nieuwveense Landen.

 • Niet fietsen op de Guldenmiddenweg

  08 februari 2024

  De Guldenmiddenweg is ingericht voor gemotoriseerd verkeer. Nu de weg open is, gaan we daarom het fietsen erop verbieden. De rijbaan is te smal om ook fietsverkeer toe te staan. Dit geldt ook voor bromfietsers. In de plannen voor de wijk is rekening gehouden met een vrij liggend
  fietspad langs de weg.