Bouw Boshoven is gestart!

Langs de Steenwijkerstraatweg, ter hoogte van camping de Kikkerije, zijn de werkzaamheden gestart voor de ontwikkeling van het deelgebied Boshoven in de wijk Nieuwveense Landen.

Het akkerland maakt plaats voor een ontspannen groene buurt, met een gevarieerd woningaanbod. Denk aan collectieve particuliere initiatieven (CPO), Small villa’s, sociale huurwoningen en vrije kavels. Zoals het er nu  naar uitziet, worden volgend jaar de eerste woningen in gebruik genomen. Daarmee krijgt het meest westelijke deel van Nieuwveense Landen een eerste invulling.

Op dit moment zijn we nog bezig met het inpassen van de diverse ontwikkelingen in Boshoven om zo te bepalen waar de vrije kavels kunnen komen. Zodra de stedenbouwkundige opzet gereed is, wordt deze door het college vastgesteld. Daarna kunnen we verder met de procedure voor het opmaken van een kavelpaspoort voor de vrije kavels. De verwachting is dat we in het najaar van 2024 meer duidelijkheid kunnen geven over de uitgifte van de vrije kavels.

Boshoven