Branden en calamiteiten, technische hulpverlening

De brandweer biedt directe hulp bij het vermijden, beperken of bestrijden van elke noodsituatie.

BIJ SPOED, BEL ALARMNUMMER 112

Veiligheidsregio

Brandweer Meppel maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Drenthe VRD. Het vormen van de VRD volgt uit de wettelijke verplichting van het rijk om de brandweer te regionaliseren. In totaal ontstaan er 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Samen met de andere brandweerkorpsen en hulpverleningsdiensten in Drenthe werkt brandweer gemeente binnen de VRD aan uw veiligheid. Bij de brandweer werken zowel beroepskrachten (bijvoorbeeld adviseurs of ondersteuners) als vrijwilligers. De beroepsmedewerkers zijn werkzaam in kantoren in Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel. De vrijwilligers werken in de incidentbestrijding en hulpverlening. Zij rukken uit vanuit 35 locaties verspreid over Drenthe. De meldkamer is op Noord-Nederlandse schaal georganiseerd en bevindt zich in Drachten.

Wat kan de brandweer voor u betekenen?

De brandweer is een behulpzame, deskundige en daadkrachtige organisatie met als doel een goede brandweerzorg te verlenen aan haar inwoners. De kern van deze zorg ligt in het voorkomen en bestrijden van branden en andere incidenten, en het beperken van de gevolgen hiervan.

Advies over brandveiligheid?

Voor advies voor brandveilig wonen, leven en werken neemt u contact op met een van onze medewerkers.

Werken bij de brandweer?

Regelmatig is de brandweer op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Wie bij de vrijwillige brandweer wil werken, moet aan enkele criteria voldoen. Vrijwilligers krijgen een vergoeding voor iedere oefening en uitruk. Interesse of wilt u meer informatie over het werken bij de brandweer? Neem dan contact op via brandweer@vrd.nl.

Meer informatie en contactgegevens

  • Brandweerdistrict Zuidwest: Industrieweg 2, 7902 AA Hoogeveen, 0528 – 35 35 10.
  • Of mail naar info@vrd.nl
  • Website www.vrd.nl