Bestrijding ongedierte

Informatie over bestrijding overlast.

 • Bijenzwerm

  Imkers zijn graag bereid een gevonden bijenzwerm te 'scheppen' en mee te nemen naar hun bijenstand.

 • Bruine rat

  Bruine ratten zijn vooral te vinden in de buurt van menselijke activiteiten zoals in woningen en fabrieken. Ze kunnen uit het riool omhoog komen en via kieren en gaten in de woning.

 • Eikenprocessierups

  Ook dit jaar zijn er eikenprocessierupsen in de gemeente Meppel. De gemeente zet zich in om de overlast door de eikenprocessierups te beperken. Lees meer over de overlast, bestrijding en het melden.

 • Kadaver verwijdering

  De gemeente ruimt kadavers van dieren langs de openbare weg op. Als u zelf een overleden huisdier heeft, kunt u dat naar het Overlaadstation brengen.

 • Muizen

  20 juli 2022

  Muizen knagen aan etensvoorraden, maar ook aan kabels en isolatiemateriaal. Ze kunnen ziekten overbrengen en je huis vervuilen met uitwerpselen en urine. Draag daarom altijd handschoenen als je muizen of hun uitwerpselen aanraakt, of was je handen heel goed. Spits- en veldmuizen kunnen namelijk via hun uitwerpselen infecties overbrengen op de mens.

 • Steenmarters

  De steenmarter is een beschermde diersoort. Het is niet toegestaan een steenmarter te vangen of te doden. Het best kunt u maatregelen treffen om steenmarters te weren. Wanneer u toch overlast van een steenmarter heeft, meldt u dit bij de gemeente.

 • Wespen

  Rond augustus begint vaak de overlast door wespen. De werksters gaan op zoek naar zoet voedsel.