Eikenprocessierups

De eikenprocessierups zorgt al enkele jaren voor een terugkerend probleem in een groot deel van Nederland in de periode mei/juli.

Wanneer de gemeente bomen ontdekt met de eikenprocessierups, worden deze bomen gemerkt met een rood-witte band, met de tekst ‘Pas op! Eikenprocessierups’. Ziet u deze band op een boom, wees dan voorzichtig en blijf in ieder geval van de bast van de boom af en ga niet onder de boom op de grond zitten.

Wij halen de rupsen weg op plaatsen, waar het risico het grootst is, denk bijvoorbeeld aan schoolpleinen. Het gaat verder om laaghangende nesten, waar mens en (huisdier) bij kunnen. De overige nesten kunnen niet meer allemaal worden verwijderd. Het is een feit: de eikenprocessierups is er; en zal ook blijven. Wij zullen om moeten leren gaan met een omgeving, waarin de rupsen voorkomen.

Wat kunnen mensen zelf doen?

  • Niet in paniek raken.
  • Alle directe contacten met rupsen vermijden.
  • Huisdieren en kinderen uit de buurt van eiken houden.
  • Lage nesten doorgeven aan de gemeente.

Wat doet de gemeente nog meer?

Behalve het laten verwijderen van de nesten met een hoog risico door de aannemer, let de gemeente ook op nieuwe ontwikkelingen en werkt ook mee aan het opzetten van verschillende proefexperimenten. Ook zetten we steeds sterker in op de biodiversiteit.  We hangen, vaak in samenwerking met scholen, steeds meer nestkastjes op (voor koolmezen); we plaatsen insectenhotels en we hangen vleermuiskasten op. De koolmeesjes kun je af en toe in de nesten zien pikken. Ook boomklevers eten van de rupsen. Larven van gaasvliegen en lieveheersbeestjes eten de rupsen. Sluipwespen leggen er hun eitjes in, waarna de rupsen van binnenuit door de larven worden opgegeten. Ook worden er steeds vaker vleermuiskasten opgehangen. Als de rupsen zich verpopt hebben en uiteindelijk een nachtmot zijn geworden, kunnen ze bejaagd worden door vleermuizen. Die vliegen namelijk ook in de avond en nacht.

Om de insecten te ondersteunen is het ook belangrijk om te zorgen voor een bloemrijke omgeving. Bijvoorbeeld: De volwassen gaasvlieg is afhankelijk van bloemen en nectar. Als wij graag rupsen etende larven willen hebben, dan zullen we de volwassen gaasvliegen in de watten moeten leggen. Daarom is de Gemeente Meppel steeds meer bezig met het inrichten van bloemrijke velden en bermen.

Alles hangt samen, help ook mee.

Wat de Gemeente Meppel op het gebied van biodiversiteit aan het doen is, kan iedereen!  Daarom de oproep om insecten, vogels en vleermuizen te helpen, om zo samen te proberen de overlast van de eikenprocessierups te verminderen. Hang dus een nestkastje op, plaats een insectenhotel, geef vleermuizen een kans en zorg voor een (wilde) bloemenhoek. Alles helpt.

Particulieren

Behalve de gemeente, hebben ook particulieren zorgplicht voor hun bomen. Dit betekent dat ze ervoor moeten zorgen dat hun bomen geen schade berokkenen aan derden. Eigenaren moeten nesten die schade aan derden kunnen berokkenen laten verwijderen. Het is niet verantwoord dit zelf te doen zonder de nodige beschermende maatregelen. Een deskundig bedrijf zuigt de nesten weg en voert deze op een verantwoorde wijze af. Voor het wegzuigen wordt een hoogwerker gebruikt. Als u op uw eigen terrein eikenprocessierupsen vindt, kunt u een deskundig bedrijf inhuren, bijvoorbeeld:

  • Timmerman Groenvoorziening in Dieverbrug, telefoon 0521 351 131
  • Groenrecycling Rouveen, telefoon 0522 463 891

Tòch in direct contact geweest met de rupsen?