Eikenprocessierups

Ook dit jaar zullen de eikenprocessierupsen in Meppel en omgeving weer voor de nodige overlast gaan zorgen.

Hoe groot de overlast zal zijn valt vooraf niet te zeggen.

In onze gemeente begint de bestrijding als de rupsen uit het ei gekomen zijn. Daarbij zijn enkele risicolocaties, denk aan scholen en sportparken met veel eiken, preventief behandeld met Xentari; een bacteriepreparaat. Het nadeel van dit middel is echter, dat het alle rupsensoorten doodt. Daarom beperkt de gemeente het gebruik ervan. Op sommige plaatsen, waar beschermde vlindersoorten zitten, is het gebruik van het middel zelfs verboden.

Actieve bestrijdingnest eikenprocessierups

De actieve bestrijding begint als de rupsen hun nesten hebben gevormd. Hier brengen zij de dag in door, zodat de bestrijding dus ook goed mogelijk is. Los rondlopende rupsen worden niet bestreden. Tegen de tijd dat de (ingehuurde) bestrijdingsdienst langskomt, zijn de meeste van die rupsen niet meer te vinden.

De bestrijding begint binnen de bebouwde kom. Hierbij reageert de gemeente op binnengekomen meldingen en op waarnemingen van het eigen personeel.

Meldingen rond scholen, sportparken en evenementen krijgen voorrang. Ook meldingen over laaghangende nesten; waar kinderen en dieren gemakkelijk bij kunnen, gaan voor.

Buiten de bebouwde kom wordt gewacht tot alle rupsen in nesten zitten. Daarna kan de aannemer weg voor weg; boom voor boom bij langs om in ieder geval de meest risicovolle nesten op te zuigen met gespecialiseerde apparatuur. De voorrang ligt hier bij de drukst gebruikte fietsroutes.

Wat kunnen mensen zelf doen?

  • Raak niet in paniek.
  • Vermijd alle directe contacten met rupsen.
  • Houd huisdieren en kinderen uit de buurt van eiken.
  • Geef laaghangende nesten door aan de gemeente.
  • Ga niet zelf bestrijden.

Waarom de rupsen niet zélf aanpakken?

Élke manier om zelf de rupsen te vernietigen wordt afgeraden. Er bestaan verhalen over mensen die bijvoorbeeld zelf rupsen en nesten hebben verbrand. De hitte van een brander is echter veel te laag om de brandharen te vernietigen; en door de warmte ontstaat er bovendien zelfs een grote wolk van deze brandharen, die door de lucht wervelt. Eén rups heeft zo’n 500.000 tot 700.000 brandharen. Als u maar 10 rupsen in brand steekt, dan staat u dus al snel midden tussen 5 miljoen van deze brandharen!

Wat doet de gemeente nog meer?

Behalve het laten verwijderen van de nesten met een hoog risico door de aannemer, let de gemeente ook op nieuwe ontwikkelingen en werkt waar mogelijk ook mee aan het opzetten van verschillende proefexperimenten. Ook zet Meppel steeds sterker in op de biodiversiteit. We hangen, vaak in samenwerking met scholen, steeds meer nestkastjes op (voor koolmezen); we plaatsen insectenhotels en we hangen vleermuiskasten op.

De koolmeesjes kun je af en toe in de nesten zien pikken. Ook boomklevers eten van de rupsen. Larven van gaasvliegen en lieveheersbeestjes eten de rupsen. Sluipwespen leggen er hun eitjes in, waarna de rupsen van binnenuit door de larven worden opgegeten. Ook worden er steeds vaker vleermuiskasten opgehangen. Als de rupsen zich verpopt hebben en uiteindelijk een nachtmot zijn geworden, kunnen ze bejaagd worden door vleermuizen. Die vliegen namelijk ook in de avond en nacht. Om de insecten te ondersteunen is het ook belangrijk om te zorgen voor een bloemrijke omgeving. Bijvoorbeeld: De volwassen gaasvlieg is afhankelijk van bloemen en nectar. Als wij graag rupsen etende larven willen hebben, dan zullen we de volwassen gaasvliegen in de watten moeten leggen.

Daarom is de Gemeente Meppel steeds meer bezig met het inrichten van bloemrijke velden en bermen.

Alles hangt samen, help ook mee.

Wat de Gemeente Meppel op het gebied van biodiversiteit aan het doen is, kan iedereen! Daarom de oproep om insecten, vogels en vleermuizen te helpen, om zo samen te proberen de overlast van de eikenprocessierups te verminderen. Hang dus een nestkastje op, plaats een insectenhotel, geef vleermuizen een kans en zorg voor een (wilde) bloemenhoek. Alles helpt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de eikenprocessierupsen, dan kunt u voor informatie terecht op de site van het Kennisplatform Eikenprocessierups;

Voor gezondheidsvragen kunt u terecht op de website van de GGD Drenthe