Steenmarters

De steenmarter is een beschermde diersoort. Het is niet toegestaan een steenmarter te vangen of te doden. Het best kunt u maatregelen treffen om steenmarters te weren. Wanneer u toch overlast van een steenmarter heeft, meldt u dit bij de gemeente. De steenmarter is zo groot als een kat. De vacht is cacaobruin, met meestal een witte bef uitlopend tot de voorpoten.

Zo weert u steenmarters

 • Sluit uw huis, schuur en auto af
 • Snoei struiken
 • Wanneer u een grote tuin heeft, kunt u alternatieve nestgelegenheid bieden door:
  • Hout- en takkenhopen
  • Nestkasten

Melden van overlast

 • Wanneer de steenmarter voor ernstige overlast of schade zorgt, meldt u dit bij de gemeente:
  • Online via het meldingenformulier
  • Telefonisch via 14 0522
 • Een medewerker van de buitendienst neemt contact met u op voor beoordeling van de situatie en geeft u advies
 • De gemeente kan deskundigen opdracht geven de steenmarter te vangen en te verplaatsen

Meer informatie

steenmarter