Steenmarters

De steenmarter is een beschermde diersoort. Het is niet toegestaan een steenmarter te vangen of te doden. Het best kunt u maatregelen treffen om steenmarters te weren. Wanneer u toch overlast van een steenmarter heeft, meldt u dit bij de gemeente. De steenmarter is zo groot als een kat. De vacht is cacaobruin, met meestal een witte bef uitlopend tot de voorpoten.

Zo weert u steenmarterssteenmarter

  • Sluit uw huis, schuur en auto af
  • Snoei struiken
  • Wanneer u een grote tuin heeft, kunt u alternatieve nestgelegenheid bieden door:
    • Hout- en takkenhopen
    • Nestkasten

Melden van overlast

  • Wanneer de steenmarter voor ernstige overlast of schade zorgt, meldt u dit bij de gemeente:
  • Een medewerker van de buitendienst neemt contact met u op voor beoordeling van de situatie en geeft u advies
  • De gemeente kan deskundigen opdracht geven de steenmarter te vangen en te verplaatsen

Meer informatie