Bruine rat

Bruine ratten zijn vooral te vinden in de buurt van menselijke activiteiten zoals in woningen en fabrieken. Ze kunnen uit het riool omhoog komen en via kieren en gaten in de woning.

Bruine ratten zijn vooral te vinden in de buurt van menselijke activiteiten zoals  in woningen en fabrieken. Ze kunnen uit het riool omhoog komen en via kieren en gaten in de woning.

Sporen van bruine ratten

Bruine ratten laten de volgende sporen na:

 • uitwerpselen: bruin/grijs, stomp, ca. 2 cm lang en 0,5 cm dik
 • holen: dichtgetrapte holen die toegang bieden tot bewoonde ruimten zijn binnen één dag weer open
 • 'prenten' (voetsporen) en slaapsporen van de staart; 'buiksmeer' op veel belopen randen
 • knaagsporen aan onder meer verpakkingsmaterialen, houten vloeren, isolatiematerialen, leidingen en kabels

Weren van bruine ratten

Bruine ratten komen af op zwerfvuil en etensresten. Geef de dieren dus geen kans. Weringsmaatregelen zijn:

 • voedsel onbereikbaar voor ratten bewaren
 • afsluiten van afvalcontainers
 • regelmatig afvoeren van afval
 • goed dichtmaken van kieren en gaten in uw woning
 • regelmatig controleren van het (riool)leidingwerk

Melden van overlast

 • Wanneer de bruine rat voor ernstige overlast of schade zorgt meldt u dit aan de gemeente. Geef uw melding online door of telefonisch via 14 0522. Een medewerker neemt contact met u op voor beoordeling van de situatie en geeft u advies. De gemeente kan deskundigen opdracht geven de bruine ratten te vangen.
 • Meer informatie website Kennis- en adviescentrum dierplagen

bruine rat