Adviesraad Sociaal Domein Meppel

Welkom op de webpagina met informatie over de Adviesraad Sociaal Domein Meppel.

adviesraad_beeld

Wij zijn een orgaan, dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel advies geeft. Dat doen wij gevraagd en ongevraagd, om de gemeente te helpen om haar taken op het gebied van het sociaal domein uit te voeren. Wij zijn onafhankelijk, maar moeten wel voldoen aan een aantal regels. Die zijn vastgesteld in de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Meppel op www.overheid.nl.

Wij zoeken nieuwe leden. Lees verder>>

Mens centraal

In het sociaal domein staat de mens centraal. Het sociaal domein gaat over de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Eigenlijk draait het simpelweg om het helpen van burgers om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. De gemeente Meppel wil die hulp op de juiste manier geven en heeft daarvoor inbreng van haar inwoners nodig. Die inbreng geven wij, als brug tussen burger en gemeente.
De Adviesraad Sociaal Domein Meppel bestaat uit een aantal inwoners van Meppel, die allemaal kennis en ervaring hebben op de verschillende gebieden van het sociaal domein. Binnen de themagroepen ‘Werk & Meedoen’, ‘Opgroeien’, ‘Vitaliteit’ en ‘Algemeen’ worden specifieke thema’s binnen het domein besproken. Lees meer over de themagroepen>>

Daarnaast leggen wij ons oor te luister bij de inwoners van de gemeente Meppel, laten wij ons bijstaan door professionals en vergaderen wij een keer per maand gezamenlijk. Al deze activiteiten samen moeten leiden tot  goede adviezen aan de gemeente Meppel, waarin de stem van de inwoners doorklinkt.

Dagelijks bestuur

Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door:

  • Erik Rous, voorzitter
  • Thijs Visser, secretaris

De adviesraad wordt ondersteund door Annet van der Laan, ambtelijk secretaris.

Jaarverslagen & adviezen

Adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein Meppel zijn te vinden op de website www.gemeenteraadmeppel.nl, zoekterm adviesraad sociaal domein.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties dan kunt u contact met ons opnemen door de te mailen naar Info@asdmeppel.nl. Wij streven ernaar binnen 10 dagen te reageren.

Daarnaast zijn wij te vinden op Facebook en op LinkedIn