Update vervanging tijdelijke lichtmasten Guldenmiddenweg

Helaas is de levering van de lichtmasten vertraagd. De Guldenmiddenweg zolang afsluiten is ongewenst. In overleg is daarom besloten de tijdelijke lichtmasten terug te plaatsen. Daardoor is het westelijk deel van de Guldenmiddenweg vanaf 12 april weer open voor het verkeer. Het oostelijke deel blijft voor onbepaalde tijd nog gesloten.

Oospronkelijk bericht

Aannemer Spie start dinsdag 2 april met de vervanging van de lichtmasten aan de westelijke ontsluitingsweg (Guldenmiddenweg). De weg is afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf de Omslag tot de rotonde N375 bij de Handelsweg. Voor bouwverkeer vanuit/ naar Weideblick blijft er 1 rijbaan open. Dit wordt geregeld met verkeersregelaars.

Werkwijze

Spie start met het verwijderen van masten en plaatsen van nieuwe masten op het westelijk deel van de Guldenmiddenweg. Waar mogelijk zal gelijktijdig ook gestart worden op het oostelijk deel. Dit is mede afhankelijk van aanlevering van de lichtmasten. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in mei afgerond zijn.