Rechtmatigheidsformulier (RMF) indienen, data uitkering

Wanneer u recht heeft op algemene bijstand moet u elke maand een rechtmatigheidsformulier (RMF) in leveren. U ontvangt het RMF omstreeks de 15e van de maand. Mocht u geen RMF ontvangen hebben, dan kunt u het RMF na de 15e van de maand ophalen bij de receptie van het stadhuis.

Nieuw: RMF digitaal

Via het eloket.meppel.nl kunt u met DigiD uw formulier digitaal invullen en versturen.

Recht en hoogte uitkering

De gevraagde gegevens zijn nodig om vast te kunnen stellen of u recht heeft op een uitkering. De hoogte van de uitkering wordt berekend aan de hand van eventuele eigen verdiensten, maar ook aan de hand van het aantal gezinsleden, uw woonsituatie en dergelijke. Mocht u naast uw uitkering inkomsten ontvangen, dan dient u de specificaties hiervan zoveel mogelijk mee te sturen, of anders het aantal uren en het netto uurloon te vermelden. U dient zodra u een loonspecificatie ontvangt deze altijd in te leveren.

Correcte gegevens

Vul de gegevens correct in en lever het formulier op tijd in. Maakt u daarbij fouten, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering. U kunt het formulier inleveren door dit in de brievenbus bij het Stadhuis, Grote Oever 26 te doen of het persoonlijk af te geven bij de balie. De datum van indiening staat vermeld op het rechtmatigheidsformulier welke u elke maand krijgt toegestuurd, of kunt u zien op dit overzicht.

Data 2024

Maand / Inleverdatum / Datum bijschrijving 2024
periode inleverdatum datum bijschrijving
januari 18-01 31-01
februari 21-02 29-02
maart 20-03 28-03
april 22-04 30-04
mei 22-05 31-05
juni 21-06 28-06
juli 22-07 31-07
augustus 22-08 30-08
september 19-09 30-09
oktober 22-10 31-10
november 21-11 29-11
december 17-12 30-12


Let op: Wij verzoeken u het formulier niet eerder dan de hierboven genoemde datum in te leveren. Het rechtmatigheidsformulier heeft betrekking op de gehele maand. Uw situatie kan wijzigen. Indien u het formulier later dan de aangegeven datum inlevert, kan dat vertraging van de betaling van de uitkering veroorzaken.

Specificatie

U ontvangt alleen een specificatie van uw uitkering als er een wijziging is in de hoogte van uw uitkering. U ontvangt in elk geval in januari en juli een specificatie, omdat de normen dan wijzigen.

Als u een Berichtenbox heeft op mijn.overheid.nl en u heeft aangegeven dat u de post van de gemeente Meppel in uw Berichtenbox wilt ontvangen, dan ontvangt u uw specificatie alleen digitaal in uw Berichtenbox (vanaf augustus 2017). Heeft u geen Berichtenbox dan ontvangt u uw specificatie per post. Heeft u geen Berichtenbox en wilt u dat wel, dan kunt u zich aanmelden op mijn.overheid.nl.

Als u geen Berichtenbox heeft ontvangt u de specificatie via de post.

Mutatieformulier indienen

Sommige cliënten zijn vrijgesteld van het indienen van het Rechtmatigheidsformulier (RMF). Zij hebben een beschikking ontvangen waarin is meegedeeld dat ze zijn vrijgesteld van het inleveren van de RMF. Zij moeten de wijzigingen die van invloed zijn op het recht op de uitkering zelf doorgeven met behulp van het mutatieformulier (PDF 40,3 kB).

Recht en hoogte uitkering

Wanneer zich wijzigingen in uw persoonlijke situatie voordoen, kan dit van invloed zijn op uw recht op een uitkering of de hoogte van uw uitkering. Het is dus belangrijk dat u wijzigingen zo spoedig mogelijk doorgeeft. Het niet tijdig, niet of onjuist verstrekken van gegevens kan leiden tot een boete of strafvervolging. Ten onrechte verstrekte uitkering wordt teruggevorderd.

Twijfelt u of u in uw situatie iets moet opgeven? Neem dan contact op met de gemeente Meppel via telefoonnummer 14 0522. Een toelichting bij de onderwerpen kunt u vinden op de achterzijde van het mutatieformulier.

Inleveren

U kunt het Mutatieformulier opsturen naar de Gemeente Meppel, Postbus 501, 7940 AM  Meppel of persoonlijk afgeven bij de receptie op het stadhuis.

Meer informatie

  • Klantcontacten, Team Werk, Inkomen en Zorg, uw contactpersoon
  • Mail naar postbus@meppel.nl, bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522