Bijstandsuitkering en alimentatie

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt of al heeft; u heeft recht op alimentatie dan moet u dit bij de gemeente melden. De alimentatie wordt verrekend met de uitkering. De gemeente int de alimentatie niet. Als uitkeringsgerechtigde moet u dit zelf doen.

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt of al heeft, zult u voorliggende inkomsten moeten aanspreken. Een eventueel recht op alimentatie valt hier ook onder. Er zijn 2 soorten alimentatie; kinderalimentatie en partneralimentatie. Als u recht heeft of denkt te hebben op alimentatie dan moet u dit melden bij de gemeente. De alimentatie wordt verrekend met de uitkering. De gemeente int de alimentatie niet, dit moet u zelf doen.

Mogelijkheden vaststellen alimentatie

Om alimentatie te laten vaststellen zijn er meerdere mogelijkheden. Bij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) kunt u samen met de alimentatieplichtige een berekening laten maken. Hier betaalt u beiden € 50,00 voor. Alle informatie over het LBIO vindt u op lbio.nl  

U kunt ook naar een advocaat voor het berekenen van de alimentatie. Een advocaat kan op basis van een subsidie werken. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage waar u bijzondere bijstand voor kan aanvragen. U moet hiervoor contact met Het Juridisch Loket opnemen en om een diagnosedocument verzoeken. Met dit diagnosedocument kunt u € 55,00 korting krijgen op de eigen bijdrage van € 353,00. Voor de resterende eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Als uw ex-partner weigert alimentatie te betalen moet u de alimentatie opeisen. In veel situaties kunt u kosteloos het LBIO inschakelen. Soms hebt u een advocaat nodig. Voor informatie hierover of een verwijzing naar een advocaat, kunt u contact opnemen met Het Juridisch Loket.

Meer informatie