Stadsrandzone

In de stadsrandzone Meppel-Reestdal werken diverse partners aan de uitvoering van het Inrichtingsplan voor dit gebied. Het gezamenlijke doel voor dit stukje Reestdal is: Ontwikkelen van de stadsrandzone tot een aantrekkelijk gebied, waar het landschap en identiteit van het Reestdal herkenbaar en beleefbaar is.

uitkijktorenHet waterschap voert waterprojecten uit en realiseert hierbij nieuwe natuur.

De gemeenten Meppel en Staphorst en het Recreatieschap Drenthe maken het gebied beleefbaar door nieuwe fiets- en wandelverbindingen en recreatieve voorzieningen. Zo is al een pontje en een uitkijktoren gerealiseerd.

pontje