Natuurwaardenkaarten

In de natuurwaardenkaarten leest en leert u over dieren en planten in uw eigen buurt. Want we vinden het belangrijk dat het verhaal van de natuur wordt verteld. Dat we weten wat er om ons heen beweegt en leeft. Ook de soorten die geen bijzondere bescherming hebben, zijn belangrijk. Alle soorten bij elkaar zorgen voor een veerkrachtig natuurlijk systeem dat tegen een stootje kan. Met de informatie uit de natuurwaardenkaarten kunt u kijken op welke manier u een steentje kunt bijdragen aan het vergroten van de Meppeler biodiversiteit.

Deelgebieden

Er zijn 19 natuurwaardenkaarten voor Meppel gemaakt die u online kunt raadplegen.  Door op een deelgebied te kiezen, opent u de bijbehorende natuurwaardenkaart.

Beschrijving landschap

Het landschap bepaalt in grote mate welke soorten er voor komen. De elementen uit het landschap zijn belangrijk voor planten en dieren, zoals een bomenrij of watergang. Voor elk deelgebied beschrijven we het landschap. Verhalen over planten en dieren
We beschrijven per deelgebied een aantal planten en dieren en op welke manier ze leven in dat gebied.

Gidssoorten

Voor elk deelgebied hebben we een gidssoort aangewezen. Als de omstandigheden voor de gidssoort op orde zijn, profiteren daar ook de andere soorten in het gebied van.

  • Tabel Basiskwaliteit Natuur

In elk gebied hebben we 30 basissoorten geselecteerd, die daar verwacht mogen worden op basis van de kenmerken van het gebied. Als deze soorten er voldoende voorkomen, is de basiskwaliteit van de natuur in het gebied op orde.

  • Tabel beschermde soorten

De tabel geeft inzicht in wat belangrijk is om te beschermen in een gebied. Een aantal dieren en planten is beschermd onder de Wet Natuurbescherming. Ook zijn hun leefgebied en vaste rust- en verblijfsplaatsen beschermd. In de tabel vindt u hier informatie over.

Kansen en bedreigingen

We kunnen met onze menselijk activiteiten een bedreiging voor planten en dieren vormen. Maar we kunnen soorten ook een handje helpen. Door te weten wat wel of niet bijdraagt aan een geschikte leefomgeving voor soorten, kunnen we met elkaar steeds meer de goede dingen gaan doen.