Voorwaarden groeninitiatieven

Afspraken groeninitiatieven

Algemene regels boomspiegels & geveltuintjes

In het kernwinkelgebied en de aanloopstraten wordt aan het vergroenen op een andere manier invulling gegeven. Daarom is dit openbare gebied uitgezonderd van de standaardmogelijkheden voor groenparticipatie en Operatie Steenbreek .

 • De gemeente blijft eigenaar van de grond en houdt de zeggenschap; bij herinrichting of andere wensen voor de openbare ruimte - bijvoorbeeld bij werk aan kabels of leidingen - kan het voorkomen dat de geveltuin of boomspiegel aangepast moet worden of komt te vervallen.
 • Het aanbrengen van andere dan genoemde materialen of constructies in, aan of op de openbare ruimte is niet toegestaan.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw handelingen: let bij werk in het openbaar gebied dus op de veiligheid en spullen van u en anderen.
 • De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan uw (plant)materiaal.
 • Niet alle openbare ruimte is van de gemeente; er zijn ook bomen en verharding eigendom van andere organisaties, zoals een wooncorporatie of een vereniging van eigenaren.

Als u uw woning huurt, overleg dan met de verhuurder, bijvoorbeeld bij het toepassen van zelfhechtende klimplanten.

Voorwaarden geveltuintjes

 • Buiten het kernwinkelgebied en de aanloopstraten* mag u altijd een tuintje aanleggen direct grenzend aan uw gevel in de verharde openbare ruimte, als dit voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • Overal waar het trottoir minimaal 1,5 m breed is mag u ter breedte van maximaal uw eigen gevel een strook verharding van maximaal 40 cm breed haaks op de gevel vervangen door beplanting.
 • Graaf niet dieper dan 30 cm in verband met kabels en leidingen.
 • U mag ook eigen bloempotten of -bakken gebruiken op de verharding binnen de genoemde afmetingen.
 • De geveltuin mag gebruik van trottoir, plein, parkeerruimte of andere openbare ruimte niet hinderen.
 • Onderhoud de geveltuin netjes en gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.
 • Zorg dat planten niet over de verharding hangen.
 • Als u stopt met de geveltuin of als u gaat verhuizen, herstelt u de verharding, tenzij de volgende bewoner de verantwoordelijkheid van u overneemt.

Tip: bewaar stenen of tegels of gebruik ze als kantopsluiting bij uw geveltuin.

Voorwaarden beplanten boomspiegel

Buiten het kernwinkelgebied en de aanloopstraten (zie kaart) mag u altijd beplanting aanbrengen in de open grond rond een boom, als dit voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Haal geen verharding weg.
 • Beschadig de wortels en stam van de boom niet, snoei geen takken.
 • Zorg zelf voor planten en eventueel aarde.
 • Beplanting wordt niet hoger dan 50 cm.
 • Onderhoud de boomspiegel netjes en gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.
 • Zorg dat planten niet over de verharding hangen.
 • Ruim beplanting op als u deze niet meer wilt onderhouden