Voorwaarden groeninitiatieven

Afspraken groeninitiatieven

Algemene regels boomspiegels & geveltuintjes

In het kernwinkelgebied geven we aan het vergroenen op een andere manier invulling. Daarom is dit openbare gebied uitgezonderd van de standaardmogelijkheden voor groenparticipatie en Operatie Steenbreek .

 • De gemeente blijft eigenaar van de grond en houdt de zeggenschap; bij herinrichting of andere wensen voor de openbare ruimte - bijvoorbeeld bij werk aan kabels of leidingen - kan het voorkomen dat de geveltuin of boomspiegel aangepast moet worden of komt te vervallen.
 • Het aanbrengen van andere dan genoemde materialen of constructies in, aan of op de openbare ruimte is niet toegestaan.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw handelingen: let bij werk in het openbaar gebied dus op de veiligheid en spullen van u en anderen.
 • De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan uw (plant)materiaal.
 • Niet alle openbare ruimte is van de gemeente; er zijn ook bomen en verharding eigendom van andere organisaties, zoals een wooncorporatie of een vereniging van eigenaren.

Als u uw woning huurt, overleg dan met de verhuurder, bijvoorbeeld bij het toepassen van zelfhechtende klimplanten.

Voorwaarden geveltuintjes

 • Buiten het kernwinkelgebied mag u altijd een tuintje aanleggen direct grenzend aan uw gevel in de verharde openbare ruimte, als dit voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • Overal waar het trottoir minimaal 1,5 m breed is mag u ter breedte van maximaal uw eigen gevel een strook verharding van maximaal 40 cm breed haaks op de gevel vervangen door beplanting.
 • Graaf niet dieper dan 30 cm in verband met kabels en leidingen.
 • U mag ook eigen bloempotten of -bakken gebruiken op de verharding binnen de genoemde afmetingen.
 • De geveltuin mag gebruik van trottoir, plein, parkeerruimte of andere openbare ruimte niet hinderen.
 • Onderhoud de geveltuin netjes en gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.
 • Zorg dat planten niet over de verharding hangen.
 • Als u stopt met de geveltuin of als u gaat verhuizen, herstelt u de verharding, tenzij de volgende bewoner de verantwoordelijkheid van u overneemt.

Tip: bewaar stenen of tegels of gebruik ze als kantopsluiting bij uw geveltuin.

Voorwaarden beplanten boomspiegel

Buiten het kernwinkelgebied mag u altijd beplanting aanbrengen in de open grond rond een boom, als dit voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Haal geen verharding weg.
 • Beschadig de wortels en stam van de boom niet, snoei geen takken.
 • Zorg zelf voor planten en eventueel aarde.
 • Beplanting wordt niet hoger dan 50 cm.
 • Onderhoud de boomspiegel netjes en gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen.
 • Zorg dat planten niet over de verharding hangen.
 • Ruim beplanting op als u deze niet meer wilt onderhouden