Vrijwilligerspolis

Ook voor vrijwilligers is het belangrijk om goed verzekerd te zijn. Tenslotte kan er tijdens het vrijwilligerswerk altijd iets gebeuren. Hiervoor is de Vrijwilligerspolis in het leven geroepen.

Iedereen automatisch verzekerd

Vrijwilligersorganisaties zijn via deze collectieve verzekering met hun vrijwilligers  verzekerd, tegen de risico’s waaraan ze bloot (kunnen) staan tijdens het uitvoeren van  vrijwilligerswerk.  Om het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving te onderstrepen is de Vrijwilligerspolis gratis.  De kosten worden betaald door de gemeente.  De collectieve verzekeringen gelden automatisch voor alle vrijwilligersorganisaties in Meppel met hun vrijwilligers. Registratie of aanmelding is niet nodig.

Verzekeringspakket

De Vrijwilligerspolis betreft een aanvullende verzekering die alleen geldt als er niet op een andere manier in risico-dekking is voorzien. Het verzekeringspakket van de Vrijwilligerspolis bestaat uit 6 verzekeringen tegen de risico’s van aansprakelijkheid en ongevallen:

  1. een ongevallenverzekering voor vrijwilligers, inclusief ongevallen-inzittenden
  2. een aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie
  3. en voor de vrijwilligers;
  4. een schadeverzekering verkeersdeelnemers.
  5. een bestuurdersaansprakelijkheidverzekering
  6. een rechtsbijstandverzekering

Meer informatie over de verzekering leest u op www.vrijwilligersnetnederland.nl

Wie zijn verzekerd?

Iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht t.b.v. anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend, is verzekerd. Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Mantelzorgers daarentegen zijn wel verzekerd. (personen die langdurig en onbetaald op grond van een persoonlijke band met de betreffende persoon de zorg voor chronisch ziek, gehandicapte of hulpbehoevende familieleden, vrienden, kennissen of buren op zich nemen). Ook maatschappelijke stagiairs zijn meeverzekerd op de Vrijwilligerspolis.

Deelnemers en bezoekers van activiteiten zijn niet via deze polis verzekerd.

Wat moet u doen bij schade?

Na een ongeval of schade moet u dit zo snel  mogelijk aan Vrijwilligersnet Nederland te laten weten. Op de website www.vrijwilligersnetnederland.nl vindt u een  schade-aangifteformulier. Hierop kunt u alle belangrijke feiten en omstandigheden invullen.  Door een schade of een ongeval zo snel mogelijk bij Vrijwilligersnet Nederland te melden, voorkomt u problemen achteraf.