Kosten

Eigen bijdrage en tegemoetkoming meerkosten als gevolg van ziekte of handicap

  • Eigen bijdrage Wmo

    Voor een aantal voorzieningen in het kader van de Wmo betaalt u in Meppel een eigen bijdrage. Het CAK (Centraal administratiekantoor) legt deze bijdrage aan u op.

  • Tegemoetkoming meerkosten als gevolg van ziekte of handicap

    Inwoners met een minimum inkomen en een bescheiden vermogen komen mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de meerkosten als gevolg van ziekte of handicap vanuit de bijzondere bijstand.

  • Toezichthouder Wmo

    Toezicht en handhaving op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bij de gemeente ondergebracht.