Tegemoetkoming meerkosten als gevolg van ziekte of handicap

Inwoners met een minimum inkomen en een bescheiden vermogen komen mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de meerkosten als gevolg van ziekte of handicap vanuit de bijzondere bijstand.

Vergoeding kosten

De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor:

  1. Meerkosten van maaltijden.
    Als iemand zelf niet meer kan koken of als er nog door een mantelzorger gekookt kan worden. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 2,- per maaltijd, met een maximum vergoeding van € 500,- per jaar.
  2. Meerkosten van speciale (sport)kleding,
    Bewassing of slijtage van kleding en beddengoed als gevolg van een handicap of langdurige ziekte. De vergoeding bedraagt maximaal € 500,- per jaar.

Uitgangspunt voor het bepalen van de meerkosten is het verschil tussen de gemaakte extra kosten en "reguliere" kosten (met uitzondering van maaltijden). We kijken naar het goedkoopste alternatief, meest adequaat en de NIBUD prijzengids. Met een maximum van € 500,- per persoon per jaar.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen, neemt u dan contact op met de Gemeente Meppel via 14 0522. Lees meer over de bijzondere bijstand en de aanvraagprocedure.