Eigen bijdrage Wmo

Eigen bijdrage

In het uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is geregeld dat alle inwoners met één of meer maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo, ongeacht het inkomen of vermogen een eigen bijdrage verschuldigd zijn. Deze eigen bijdrage (abonnementstarief) is in 2023 € 19,- per maand. In 2024 bedraagt de eigen bijdrage € 20,60 per maand.

CAK

De eigen bijdrage wordt aan u opgelegd gedurende de looptijd van uw indicatie en wordt geïnd door het CAK ..Ook als er enkele weken geen zorg geleverd wordt, moet u wel het abonnementstarief betalen.Voor meer informatie over het abonnementstarief verwijzen wij u naar www.hetcak.nl

Bijzondere bijstand

Denkt u de maandelijkse bijdrage van € 19,00 niet te kunnen betalen? Dan kunt u contact op nemen met de gemeente Meppel via 14 0522. In sommige situaties is het mogelijk om bijzondere bijstand te ontvangen.