Onafhankelijke cliëntondersteuning

Heeft u hulp of ondersteuning nodig in het dagelijks leven? Onze tip: schakel een cliëntondersteuner in! Twee mensen weten meer dan één. Hulp van een adviseur die met u meedenkt kan helpen duidelijk maken wat belangrijk is voor u.

Een cliëntondersteuner denkt graag met u mee. Bijvoorbeeld als u hulp of ondersteuning wilt regelen en u niet weet hoe dat moet of waar u terecht kunt. Hulp van een cliëntondersteuner is gratis en wordt in gemeente Meppel uitgevoerd door onderstaande organisaties..

Bij het regelen van hulp of ondersteuning kan een cliëntondersteuner:

 • helpen om uw vragen en wensen op een rijtje te zetten
 • gesprekken helpen voorbereiden
 • meegaan naar gesprekken
 • meedenken over afspraken over de hulp die u krijgt
 • meedenken als u er niet uit komt met een organisatie

U kunt ook én een cliëntondersteuner én iemand uit uw eigen omgeving laten meedenken. Bijvoorbeeld uw partner, een familielid, vriend of buurtgenoot.

Organisaties in gemeente Meppel die cliëntondersteuning bieden

Cliënt & Co ( Wmo/Wlz)logo clientco

 • Kennis en aandacht voor alle levensgebieden
 • Actuele kennis van wet -en regelgeving sociaal – en zorgdomein
 • Kennis over ziektebeelden zoals dementie, niet aangeboren hersenletsel, lichamelijke beperkingen en chronische aandoeningen
 • Kennis rondom overgang Wet langdurige zorg, inregelen van passende zorg
 • Voor cliënten en voor mantelzorgers 
 • Ondersteuning voor alle leeftijden, 0 tot 100+ 
 • Kennis van Persoonsgebonden budget (PGB)
 • Mantelzorgspecialist
 • Kennis van de sociale kaart Meppel e.o

Telefoonnummer 06-45300851  of 085-4004994
Contactpersoon: Gerriët Reinders
Website: www.clientenco.nl

MEE Samen (Wmo/Wlz)MEE_Samen_CMYK_Klein

 • Informatie en advies op alle leefgebieden gericht op alle leeftijden;
 • Deskundigheid op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornissen, (licht) verstandelijke beperking, lichamelijke of zintuigelijke beperking, psychische stoornissen, chronische aandoeningen;
 • Aanvragen voor Wet langdurige zorg, beschermd wonen, fondsen;
 • Kennis van wetten: participatie, passend onderwijs, Wmo, jeugd;
 • Lokale kennis van de sociale kaart.

Telefoonnummer: 088 - 633 0 633
Website: www.meesamen.nl

Thuis in Cliëntondersteuning (Wmo/Wlz)Thuis in CliĆ«ntondersteuning

 • Veel kennis van de Wmo / Zorgverzekeringswet en de overgang naar de Wet langdurige zorg;
 • Kennis over ziektebeelden zoals dementie, hersenletsel, lichamelijke beperkingen en chronische aandoeningen;
 • Kennis van jeugd en gezin;
 • Kennis van het inregelen van zorg voor mensen met psychische kwetsbaarheid;
 • Ondersteunen zowel cliënten als hun mantelzorgers;
 • Levert ook cliëntondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg.

Telefoonnummer: 085-3032985
Website: www.thuisinclientondersteuning.nl

Zorggroep Noorderboog (Wmo)Noorderboog_Zorggroep_logo

 • Deskundigheid op het gebied van verpleging, verzorging, begeleiding en behandeling;
 • Kennis over ziektebeelden zoals dementie, hersenletsel, Parkinson, lichamelijke beperkingen en chronische aandoeningen bij ouderen;
 • Goed op de hoogte van de wet- en regelgeving en van de mogelijkheden voor ouderen in de gemeente Meppel en in de regio;
 • Maatschappelijk werkers van Zorggroep Noorderboog bieden cliëntondersteuning aan ouderen en hun mantelzorgers.

Telefoonnummer 0522-498498
Contactpersoon: Annerieke van Dongen
Website: www.noorderboog.nl/clientondersteuner