Omgevingsplan

Bestaande wetten en regels in onze gemeente vormen we om tot één omgevingsplan. Het doel is dat straks met één muisklik op de kaart te zien is welke regels gelden voor een bepaald gebied.

Ga daarvoor naar omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart.

Tijdelijk omgevingsplan

Sinds 1 januari 2024 hebben gemeenten een tijdelijk omgevingsplan. Voor 1 januari 2032 moeten dit tijdelijke omgevingsplan worden omgebouwd naar een definitief omgevingsplan. Dit gebeurt in stappen per gebied. In de gemeente Meppel zijn we gestart met de Binnenstad en Centrumschil.

Omgevingsplan Binnenstad en Centrumschil

We werken aan het omgevingsplan voor de Binnenstad en Centrumschil. Het voorontwerp heeft ter inzage gelegen. Op dit moment werken we aan het ontwerp. De gemeenteraad stelt de wijziging vast. Deze eerste wijziging is de basis voor het vervolg van het opstellen van het definitieve omgevingsplan.

Leidraad wijzigen omgevingsplan

Past uw initiatief niet in het omgevingsplan? Dan kijken we met u naar de mogelijkheden. Voor grotere initiatieven is een wijziging van het omgevingsplan een mogelijkheid. Hoe zorgt de gemeente Meppel er voor dat ruimtelijke initiatieven mogelijk blijven? Hoe ziet het omgevingsplan van de gemeente Meppel er straks uit? Welke keuzes maakt de gemeente Meppel technisch en inhoudelijk? En hoe ziet de samenwerking met externe partijen er straks uit?

Op deze vragen geeft de gemeente Meppel een antwoord in de beleidsregel “Leidraad wijzigen omgevingsplan”. Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel stelden op 17 januari 2023 de beleidsregel “Leidraad wijzigen omgevingsplan” vast. Het is een dynamisch document. Op basis van ervaringen en nieuwe inzichten kan de gemeente de beleidsregel aanpassen. De beleidsregel staat op lokaleregelgeving.overheid.nl.

Meer informatie

Bekijk de video over het omgevingsplan op youtube.com