Omgevingsplan

Wat er in onze Omgevingsvisie staat, vertalen we in juridische kaders (regels). Wat mag wel en wat mag niet? Een aanvraag voor een vergunning moeten we tenslotte ergens aan kunnen toetsen. U kunt straks met één muisklik op de kaart zien welke regels er voor een perceel of gebied gelden.

Tijdelijk omgevingsplan

Per inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft de gemeente een tijdelijk omgevingsplan van rechtswege. De geldende bestemmingsplannen, beheersverordeningen en de “Bruidsschat” zitten in dit tijdelijk omgevingsplan. De gemeente Meppel moet vóór 1 januari 2030 dit tijdelijk omgevingsplan omgebouwd hebben naar een definitief omgevingsplan die voldoet aan de wettelijke eisen van de Omgevingswet. Dit doen we stapsgewijs, per gebied. We starten als eerste met de Binnenstad en Centrumschil.

Omgevingsplan Binnenstad en Centrumschil

We werken aan de eerste wijziging van het omgevingsplan voor een deelgebied, namelijk de Binnenstad en Centrumschil. Dit is een complexe opgave. Met de input die inmiddels is verzameld, is daarvoor al een flinke stap gemaakt. Deze eerste wijziging wordt de basis voor het vervolg van het opstellen van het definitieve omgevingsplan.

Leidraad wijzigen omgevingsplan

Hoe zorgt de gemeente Meppel er voor dat na inwerkingtreding van de Omgevingswet ruimtelijke ontwikkelingen via een wijziging van het omgevingsplan mogelijk gemaakt kunnen worden? Hoe ziet het omgevingsplan van de gemeente Meppel er straks uit? Welke keuzes maakt de gemeente Meppel technisch en inhoudelijk hierin? En hoe ziet de samenwerking met externe partijen er straks uit?

Op deze vragen geeft de gemeente Meppel een antwoord in de beleidsregel “Leidraad wijzigen omgevingsplan”. In voorbereiding op de Omgevingswet stelden burgemeester en wethouders van Meppel op 17 januari 2023 de beleidsregel “Leidraad wijzigen omgevingsplan” vast. Het is een dynamisch document. Op basis van ervaringen en nieuwe inzichten kan de gemeente de beleidsregel aanpassen. De beleidsregel staat op lokaleregelgeving.overheid.nl.