Omgevingsplan

Wat er in onze Omgevingsvisie staat, vertalen we in juridische kaders (regels). Wat mag wel en wat mag niet? Een aanvraag voor een vergunning moeten we tenslotte ergens aan kunnen toetsen. U kunt straks met één muisklik op de kaart zien welke regels er voor een perceel of gebied gelden.

Omgevingsplan Binnenstad

De komende periode werken we aan het omgevingsplan voor de Binnenstad en Centrumschil. Dit wordt de basis voor het vervolg. We werken toe naar één omgevingsplan voor het hele gebied van Meppel dat voldoet aan wat de Omgevingswet van ons vraagt. Met de input die inmiddels is verzameld, is daarvoor al een flinke stap gemaakt.