Oosterboer/Ezinge

Wijkregie

Uw wethouder in uw wijk Ezinge- contactwethouder Robin van Ulzen

Uw wethouder in uw wijk Oosterboer - contactwethouder Jeannet Bos

Elke wethouder is wijkwethouder om contacten in uw wijk of kern te verzorgen. Zo is de wijkwethouder het gezicht van het college van burgemeester & wethouders en aanspreekpunt voor alles wat er in uw wijk gebeurt.

De wijkregisseur voor de Oosterboer/Ezinge is Najib Ouaamar. Hij houdt zich bezig met de leefbaarheid in uw wijk. U kunt hem bereiken via 14 0522 of via postbus@meppel.nl t.a.v. Najib Ouaamar.

Wijkplatform

In Meppel en Nijeveen zijn zes wijkplatforms en dorpsverenigingen actief.Op hun eigen websites vindt u informatie over de verschillende platforms, de activiteiten, een agenda en meer.

Website www.wijkplatformoosterboerezinge.nl

E-mail info@wijkplatformoosterboerezinge.nl

Wijkaanpak Oosterboer

Gemeente Meppel wil samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken aan de toekomst van de wijk Oosterboer.

Toekomstgerichte plannen

Het is er fijn wonen met groen, winkels en voorzieningen om de hoek. Als we verder vooruitkijken, komen er verschillende veranderingen op de wijk af. De inwoners van de wijk worden ouder, het klimaat verandert en de overgang naar duurzame energie laat niet lang meer op zich wachten. De gemeente vindt het belangrijk  om nu met elkaar te werken aan de toekomst van de Oosterboer, zodat de wijk voor iedereen een prettige leefomgeving blijft.
Deze aanpak noemen we ‘wijkaanpak Oosterboer’.

Voorwaarden 2021

De wijkaanpak staat pas aan het begin. Samen met inwoners en andere partijen in de wijk wil de gemeente bepalen op welke thema’s de wijkaanpak zich moet richten. In de loop van 2021 willen we de voorwaarden van de wijkaanpak gaan vastleggen. Deze voorwaarden zijn bijvoorbeeld de doelen van de wijkaanpak, de werkwijze, de kosten en de planning.

Meer informatie

Actuele informatie over de wijkaanpak Oosterboer leest u op de website van het wijkplatform Oosterboer-Ezinge.