Robin van Ulzen

Functie

wethouderRobin van Ulzen

Telefoon werk

14 0522

Email

Partij

VVD

Portefeuille

 • Wonen
 • Participatiewet (inkomen)
 • Ruimtelijke ordening, incl. stadsontwikkeling en Omgevingswet
 • Binnenstad (incl. economie binnenstad)
 • Evenementen
 • Toerisme en recreatie
 • Parkeren
 • Lobby en netwerken
 • Citymarketing
 • Contactwethouder: Koedijkslanden, Berggierslanden, Ezinge
 • Projecten
  • Bleekerseiland
  • Stationsgebied
  • Noordpoort
  • Voormalig ziekenhuisterrein

Nevenfuncties

 • Student Nederlands Recht RUG (onbetaald)