Kinderopvang

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang mogelijk.

  • Opvang in kinderdagverblijven voor 0- tot 4-jarigen
  • Buitenschoolse Opvang (BSO) voor 4- tot 12-jarigen
  • Tieneropvang voor 12- tot 16-jarigen
  • Opvang in gastgezinnen via Gastouderbureaus

De gemeente heeft als taak:

Bij een aanvraag voor een nieuw kindcentrum, een verhuizing van het kindcentrum of wijziging van een houder is de onderzoeksfase vanaf 2017 aangescherpt. Een toelichting kunt u lezen in de factsheet Streng aan de Poort (PDF).

Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag wanneer ze gebruikmaken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is opgenomen. Alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders in het LRK voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

In de digitale gemeentegids vindt u adressen van aanbieders van kinderopvang in de gemeente Meppel.