Kinderopvang

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang mogelijk.

  • Opvang in kinderdagverblijven en Buitenschoolse Opvang (BSO)
  • Opvang bij een gastouder

Check vooraf wel of de organisatie of gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is opgenomen. Ouders hebben alleen dan recht op kinderopvangtoeslag.

Alle kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders in het LRK voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Taak gemeente

De gemeente heeft op basis van de Wet kinderopvang de taak:

  • De registratie van aanvragen en wijzigingen van kinderopvang voorzieningen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
  • Het handhaven op overtredingen, meestal op basis van een GGD rapportage.

Toelichting:

Alle kinderdagverblijven, de locaties voor buitenschoolse opvang en de gastouderbureaus  in de gemeente Meppel worden jaarlijks door de GGD bezocht. Gastouders worden bezocht op basis van een steekproef. De GGD maakt daarna een inspectierapport met het advies al dan niet te handhaven. Dit inspectierapport staat ook in het LRK bij elke kinderopvang voorziening.

Het beleid kunt u nalezen in de Beleidsregels Kinderopvang 2018 op www.overheid.nl.

Starten met opvang

Bij een aanvraag voor een nieuw KDV of BSO  en een verhuizing of een houderwisseling is de onderzoeksfase vanaf 2017 aangescherpt. Een toelichting kunt u lezen in de factsheet Streng aan de Poort (PDF).

Meer informatie over het starten van een kinderopvangvoorziening of als gastouder leest u op www.overheid.nl

De gemeente Meppel heft geen leges op de aanvraag voor een kinderopvangvoorziening.