Basisonderwijs

Informatie voor als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat.

Een overzicht van alle basisscholen kunt u vinden op de website scholenopdekaart.nl.

De basisscholen kennen geen wachtlijst. Ter voorbereiding voor het nieuwe schooljaar vragen de scholen u, indien mogelijk uw kind vóór 1 april aan te melden bij de school van uw keuze. Zij willen dit graag weten voor de planning van het eerstvolgende nieuwe schooljaar. Wilt u een kijkje nemen op de school? Check dan hun website voor informatie of voor het maken van een afspraak voor een kennismaking.

Inspectie

De onderwijsinspectie is het aanspreekpunt voor vragen of klachten over onderwijs. Op de website van de Onderwijsinspectie kunt u inspectierapporten en kwaliteitskaarten van scholen vinden. Het landelijke telefoonnummer van de inspectie van het onderwijs is (088) 669 60 00