Basisonderwijs

Informatie voor als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat.

Een overzicht van alle basisscholen kunt u vinden in de digitale gemeentegids.

De basisscholen kennen geen wachtlijst. Ter voorbereiding voor het nieuwe schooljaar vragen de scholen u, indien mogelijk uw kind vóór 1 april aan te melden bij de school van uw keuze. Zij willen dit graag weten voor de planning van het eerstvolgende nieuwe schooljaar. Basisscholen hebben in de week voor de voorjaarsvakantie een jaarlijkse open dag. Dit wordt aangekondigd in de media. Heeft u de open dag gemist of komt u in Meppel wonen, dan kunt u gerust even binnen lopen bij een school of een afspraak maken.

Inspectie

De onderwijsinspectie is het aanspreekpunt voor vragen of klachten over onderwijs. Op de website van de Onderwijsinspectie kunt u inspectierapporten en kwaliteitskaarten van scholen vinden. Het landelijke telefoonnummer van de inspectie van het onderwijs is (088) 669 60 00