Peuteropvang

In Meppel zijn verschillende kindcentra voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar (vroeger peuterspeelzaal) om hen spelenderwijs voor te bereiden op het basisonderwijs. De gemeente Meppel vindt het belangrijk dat alle kinderen daaraan kunnen meedoen.

Een kindcentrum is een basisschool met daaraan gekoppeld een voorschoolse voorziening. In een kindcentrum wordt kinderopvang, voorschoolse educatie voor 2,5 tot 4 jarigen (peuteropvang) en basisonderwijs aangeboden. Soms in hetzelfde gebouw, soms op verschillende locaties.

Als ouder weet u misschien niet waar u allemaal terecht kunt voor voorzieningen voor uw peuter. Om het overzichtelijker te maken, staan op de website www.vvemeppel.nl  alle voorschoolse voorzieningen bij elkaar.

Kosten en inschrijving

Bij het kindcentrum kunt u zich inschrijven voor peuteropvang. De instelling zal op het aanvraagformulier vragen naar uw inkomensgegevens om de hoogte van de ouderbijdrage te bepalen. Kinderen die niet onder de wet kinderopvang vallen (geen recht op kinderopvangtoeslag) krijgen een peutertoeslag van de gemeente voor 2 dagdelen (8 uur) peuterprogramma. De peutertoeslag wordt rechtstreeks aan de instelling betaald. Op die manier kunnen alle kinderen meedoen aan het peuteraanbod.

Voor en Vroegschools educatie

Kinderen die een achterstand hebben of een risico lopen op achterstand, krijgen van het consultatiebureau een VVE-indicatie (Voor en Vroegschoolse Educatie). Deze indicatie geeft toegang tot een VVE-traject van 16 uur in de week. Dit geldt voor alle kinderen, dus ook kinderen die onder de kinderopvang vallen. Een VVE-traject is een aanbod van16 uur per week waarbij een erkende educatieve methode wordt gebruikt om het taal en rekenniveau van deze kinderen te verhogen. Kinderen werken spelenderwijs aan hun woordenschat, kunnen spelen met andere kinderen en krijgen al wat voorbereiding op de basisschool. Ouders betalen voor dit aanbod een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De gemeente betaalt de rest van de kosten.