Peuteropvang

In Meppel wordt het educatieve aanbod voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar van 5 uur per week (vroeger peuterspeelzaal) door verschillende kindcentra worden aangeboden.

Een kindcentrum is een basisschool met daaraan gekoppeld een voorschoolse voorziening. In een kindcentrum wordt kinderopvang, voorschoolse educatie voor 2,5 tot 4 jarigen (peuteropvang) en basisonderwijs aangeboden. Soms in hetzelfde gebouw, soms op verschillende locaties.

Als ouder weet u misschien niet waar u allemaal terecht kan voor voorzieningen voor uw peuter. Om het overzichtelijker te maken, staan op de website www.vvemeppel.nl  alle voorschoolse voorzieningen bij elkaar.

Kosten en inschrijving

Bij het kindcentrum kunt u zich inschrijven voor peuteropvang. De instelling zal op het aanvraagformulier vragen naar uw inkomensgegevens om de hoogte van de ouderbijdrage te kunnen bepalen. Kinderen die niet onder de wet kinderopvang vallen krijgen een peutertoeslag van de gemeente. De peutertoeslag wordt rechtstreeks aan de instelling betaald.

Voor en Vroegschools educatie

Kinderen die een risico lopen op achterstand of kinderen die geïndiceerd zijn door het consultatiebureau krijgen een VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) traject aangeboden. Dit geldt voor alle kinderen, dus ook kinderen die onder de kinderopvang vallen. Een VVE traject is een extra aanbod van 5 uur per week waarbij een erkende educatieve methode wordt gebruikt om het taal en rekenniveau van deze kinderen te verhogen. Een VVE traject wordt door de gemeente volledig vergoed.