Vergoeding Leerlingenvervoer

Voor wie is vergoeding leerlingenvervoer?

De gemeente Meppel gebruikt stroomschema’s om te bepalen of u in aanmerking komt voor een vergoeding voor leerlingenvervoer. Deze schema’s kunt u vinden onderaan de beleidsregels.(PDF)

Soorten leerlingenvervoer

Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer. We bieden altijd de meest zelfstandige soort die voor uw kind mogelijk is. We kijken in deze volgorde wat voor uw kind mogelijk is:

  1. Fietsen: U ontvangt een vergoeding van € 0,11 per kilometer. Hiermee kunt u eventueel een (elektrische) fiets aanschaffen.
  2. Openbaar vervoer: We vergoeden de abonnementskosten.
  3. Eigen vervoer (auto): U ontvangt een vergoeding van € 0,23 per kilometer.
  4. Groepsvervoer: Een taxi brengt en haalt uw kind.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage van € 500,- per jaar  als:
•    Uw kind naar het (speciaal) basisonderwijs gaat.
•    Uw kind met Groepsvervoer naar school gaat of als u een vergoeding ontvangt voor de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer.

U betaalt geen eigen bijdrage als:

  • Uw kind door een structurele handicap niet zelfstandig naar school kan reizen.
  • Uw verzamelinkomen van 2022 lager is dan € 29.700.

Als de afstand naar school meer dan 20 kilometer is, dan betaalt u ook een draagkrachtafhankelijke bijdrage. Dit betekent dat deze bijdrage afhangt van de hoogte van uw inkomen.

Aanvragen

U regelt uw aanvraag leerlingenvervoer snel en veilig digitaal met DigiD via  ons e-loket . U krijgt binnen 8 weken een brief met de beslissing. Ieder jaar opnieuw kunt u tussen 1 mei en 30 juni het leerlingenvervoer aanvragen voor het volgende schooljaar. Vraagt u na 30 juni 2024 het leerlingenvervoer aan? Dan kan het zijn dat u de eerste periode zelf vervoerr moet regelen.

Heeft u nog geen DigiD? Deze kunt u aanvragen via www.digid.nl U heeft de inloggegevens binnen enkele dagen in huis. 

Declareren kosten

Heeft u een beschikking voor eigen en/of openbaar vervoer? Dan kunt u de gemaakte kosten achteraf digitaal declareren. De gemeente Meppel streeft er naar om binnen vier weken uw declaratie te verwerken.

Meer informatie

Alle regels rond leerlingenvervoer staan in de Verordening Sociaal Domein van de gemeente Meppel. Lees de verordening op overheid.nl. De gemeente heeft daarnaast beleidsregels (PDF) die over de praktische uitvoering gaan.