Logopedie

De gemeente Meppel biedt de mogelijkheid tot logopedisch onderzoek van leerlingen in het basisonderwijs.

Onderzoek onder schooltijd

De logopediste onderzoekt of de taal en articulatie bij de leeftijd van uw kind passen, of er sprake is van afwijkend mondgedrag of van (ontwikkelings-)stotteren en hoe het stemgebruik is. Dit gebeurt tijdens een korte 1-op-1-test onder schooltijd. De logopedist van de gemeente Meppel, Mirjam Vos, voert de test uit. Zij bezoekt regelmatig alle basisscholen in de gemeente Meppel om de testen uit te voeren.

Testen 4- en 5 jarigen 

De logopediste onderzoekt alle kinderen die 4 of net 5 jaar oud zijn en op de basisschool zitten. Soms worden oudere kinderen getest als leerkrachten of ouders twijfels hebben. Ouders worden altijd vooraf geïnformeerd en kunnen het aangeven als zij geen onderzoek willen.

Vervolg na het onderzoek

Als er geen bijzonderheden zijn gevonden tijdens de screening krijgt het kind een brief mee. Hierin staat dat het kind is getest en dat er geen bijzonderheden zijn. Zijn er wel bijzonderheden, dan neemt de logopedist contact met de ouders op. Zij legt dan uit wat haar is opgevallen. Dit zet zij ook in een brief. Meestal krijgen ouders het advies om naar een praktijk voor logopedie te gaan.

Nog vragen? Neem contact op

De logopediste die deze taken uitvoert is Mirjam Vos. De logopediste is bereikbaar via logopedie@meppel.nl.