Logopedie

De gemeente Meppel biedt de mogelijkheid tot logopedische screening van leerlingen in het basisonderwijs.

Wat doet de logopediste?

 • Screening
  Alle kinderen vanaf 4 jaar en 9 maanden worden gescreend op spraak, taal, gehoor, stem, mondgedrag (bijv. open mondgedrag of foutieve slik) of vloeiendheid in het spreken. Als er problemen zijn op één van deze gebieden, kan een kind voor dat onderdeel nader worden onderzocht. Na afloop van de screening ontvangen ouders hiervan schriftelijk, via mail of telefonisch bericht. Ruim voordat een kind wordt gescreend, ontvangen de ouders een brief of mail met een vragenlijst. Deze vragenlijst moet digitaal worden ingevuld en teruggemaild, of op papier worden ingeleverd bij de leerkracht.
 • Onderzoek
  Bij twijfel of vermoedens over problemen met een van de bovengenoemde onderwerpen kunnen ook oudere of jongere leerlingen worden onderzocht. Deze kunnen zowel door ouders als door leerkrachten worden aangemeld. Ouders verlenen vooraf toestemming en ontvangen altijd bericht na afloop van het onderzoek
 • Begeleiding
  Na overleg met de betrokkenen, kan de leerling verwezen worden naar een vrijgevestigde logopedist voor begeleiding.
 • Voorlichting
  Voorlichting wordt gegeven met terugkoppeling via de mail, voorlichtingsfolders, gerichte informatie op websites of een gesprek. Daarin wordt uitleg gegeven en specifieke adviezen over het probleem van het kind. De logopediste komt met een zekere regelmaat op alle basisscholen in Meppel en Nijeveen. Er is één logopediste in dienst van de gemeente Meppel. Meer informatie kunt u verkrijgen via de school die uw kind bezoekt.