Verzilverlening

7 mei 2024 Op dit moment is er geen budget beschikbaar.

Er zijn tegenwoordig volop mogelijkheden om woningen levensloopbestendig te maken, om klaar te zijn voor de toekomst. Zo kunt u ook op hogere leeftijd zelfstandig blijven wonen.

Om u te helpen dit te bekostigen kunt u gebruik maken van de gemeentelijke verzilverlening. Hiermee leent u op basis van de overwaarde van uw woning een bedrag waarover u alleen rente betaald. U lost de lening af bij verkoop van de woning of ingeval van overlijden.

Voorwaarden

 • Eigenaar-bewoners die het vermogen dat vast zit in de woning willen verzilveren t.b.v. de door gemeente vastgestelde maatregelen.
  • Tot de maatregelen worden gerekend: bouwkundige en domotica aanpassingen zoals opgesomd en omschreven op de lijst van maatregelen (PDF)
 • De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd en kent geen maximum leeftijd. Indien er 2 aanvragers zijn geldt dit voor beiden.
 • Eigenaar-bewoners van een bestaande woning van minimaal 1 jaar oud in de gemeente Meppel.
 • De aanvrager moet de woning waarvoor een Verzilverlening wordt verstrekt, zelf bewonen of gaan bewonen.
 • De Verzilverlening kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten:
  • De Verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500,- en kan nooit meer bedragen dan € 30.000,-.
  • De Verzilverlening bedraagt (samen met de hypotheek) niet meer dan 80 % van de WOZ-waarde van de woning.
 • Het budget van de gemeente is toereikend om de aanvraag te honoreren.

Kenmerken lening

 • De Verzilverlening heeft geen invloed op uw besteedbare inkomen, u betaalt geen maandelijkse rente en aflossing. De rente wordt jaarlijks opgeteld bij de schuldrest.
 • De rente staat 40 jaar vast en wordt door SVn bepaald.
 • De rente wordt jaarlijks bij de schuldrest opgeteld en wordt afgelost bij de verkoop van de woning, het overlijden van de (langstlevende) schuldenaar of aan het einde van de looptijd.
 • De afsluitkosten, notariskosten, eventuele taxatiekosten en kosten voor het financieel advies kunnen worden meegefinancierd.
 • Vervroegde aflossing kan te allen tijde boetevrij met een minimum van € 250,-.

Aanvraag

 • Als u voldoet aan de voorwaarden en gebruik wilt maken van de regeling vraagt u de toewijzigingsbrief aan met het online startformulier (alleen actief bij budget; niet actief dan is budget op) op deze website.
 • U ontvangt van ons de toewijzingsbrief per mail als u aan de voorwaarden voldoet.  Deze heeft u nodig voor het aanvragen van de lening
 • De lening vraagt u digitaal aan via www.svn.nl. Als dit niet lukt kunt u contact opnemen met SVn via 088 - 2539400.
 • Daarna verzorgt SVn de verdere aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening

Meer informatie

 • Informatie over de lening, actuele rentepercentage en een rekenhulp vindt u op de website van SVn www.svn.nl
 • Mail naar postbus@meppel.nl of neem contact op met het Klantcontactcentrum via 14 0522
 • De verordening vindt u terug op www.overheid.nl, onderwerp Volkshuisvesting en woningbouw