Starterslening

De gemeente Meppel vindt het belangrijk dat starters een kans hebben op de koopwoningmarkt. Een huis kopen dat onbetaalbaar lijkt zou mogelijk kunnen worden dankzij de Starterslening. De naam zegt het al: de Starterslening is bedoeld voor een eerste koophuis. Met deze lening kan het verschil tussen de prijs van het huis dat men wil kopen (inclusief bijkomende kosten) en het bedrag dat maximaal geleend worden overbrugd. De Starterslening is altijd een aanvulling op een normale hypotheek.

Voorwaarden

 • U bewoont op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid, dan wel bent inwonend.
 • U koopt een bestaande koopwoning in de gemeente Meppel
 • Dit kan niet een huurwoning (corporatiewoning) zijn die nu te koop wordt aangeboden
 • De kosten van het verkrijgen in eigendom van de bestaande koopwoning (verwervingskosten) zijn niet hoger dan € 170.000,-.
 • U gaat de woning zelf bewonen.
 • De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20 % van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,-.
 • Het budget van de gemeente is toereikend om de aanvraag te honoreren.

Aanvraag

 • Als u voldoet aan bovengenoemde voorwaaarden en gebruik wilt maken van de regeling vraagt u een aanvraagset op bij de gemeente via 14 0522 of postbus@meppel.nl
 • U vult de aanvraagset in en stuurt deze retour aan de gemeente
 • De gemeente toetst de aanvraag aan de verordening.
 • Na goedkeuring ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief en uw aanvraagset retour.
 • Deze stuurt u door naar de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor de financiële toets (dit is het tweede onderdeel van de aanvraag). De financiële toets door SVn bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening.
 • Daarna verzorgt SVn de verdere aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening

Meer informatie

 • Informatie over de lening, actuele rentepercentage en een rekenhulp vindt u op de website van SVn www.svn.nl
 • Mail naar postbus@meppel.nl of neem contact op met het Klantcontactcentrum via 14 0522
 • De verordening vindt u terug op www.overheid.nl, onderwerp Volkshuisvesting en woningbouw