Starterslening

07-05-24 Op dit moment is er geen budget beschikbaar. Door maandelijkse rente en aflossing van eerder afgesloten startersleningen wordt het budget aangevuld. Wanneer het budget de grens van 30.000 euro passeert wordt de regeling opengesteld. Houd daarvoor deze webpagina in de gaten.

De gemeente Meppel vindt het belangrijk dat starters een kans hebben op de koopwoningmarkt. Een huis kopen dat onbetaalbaar lijkt zou mogelijk kunnen worden dankzij de Starterslening. De naam zegt het al: de Starterslening is bedoeld voor een eerste koophuis. Met deze lening kan het verschil tussen de prijs van het huis dat men wil kopen (inclusief bijkomende kosten) en het bedrag dat maximaal geleend worden overbrugd. De Starterslening is altijd een aanvulling op een normale hypotheek.

Voorwaarden

 • U bewoont op het moment van de aanvraag zelfstandig een huurwoning of wooneenheid, dan wel bent inwonend.
 • U koopt een bestaande koopwoning in de gemeente Meppel
 • Dit kan niet een huurwoning (corporatiewoning) zijn die nu te koop wordt aangeboden
 • De kosten van het verkrijgen in eigendom van de bestaande koopwoning zijn niet hoger dan €350.000,-.
 • U gaat de woning zelf bewonen.
 • De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20 % van de verwervingskosten, maximaal van € 30.000,-.
 • Het budget van de gemeente is toereikend om de aanvraag te honoreren.

Aanvraag

 • Als u voldoet aan de voorwaarden en gebruik wilt maken van de regeling vraagt u de toewijzigingsbrief aan met het online startformulier (alleen actief bij budget; niet actief dan geen budget) op deze website.
 • U ontvangt van ons de toewijzingsbrief per post als u aan de voorwaarden voldoet.  Deze heeft u nodig voor het aanvragen van de lening
 • De lening vraagt u digitaal aan via www.svn.nl. Als dit niet lukt kunt u contact opnemen met SVn via 088 - 2539400.
 • Daarna verzorgt SVn de verdere aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening

Meer informatie

 • Informatie over de lening, actuele rentepercentage en een rekenhulp vindt u op de website van SVn www.svn.nl
 • Mail naar postbus@meppel.nl of neem contact op met het Klantcontactcentrum via 14 0522
 • De verordening vindt u terug op www.overheid.nl, onderwerp Volkshuisvesting en woningbouw