Emigratie

Wanneer u gaat emigreren geeft u dit tenminste 5 dagen voor uw vertrek door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan.

Voorwaarden

  • U meldt uw emigratie aan de gemeente Meppel als u vanuit de gemeente Meppel emigreert
  • Iedereen die 18 jaar of ouder is, geeft zijn of haar verhuizing door. Voor personen jonger dan 16 jaar geven ouders, voogd of verzorgers de verhuizing door. 16- en 17-jarigen mogen zelf een verhuizing doorgeven, maar kunnen dit ook door hun ouders, voogd of verzorgers laten doen.
  • U kunt op 1 van de volgende wijzen uw emigratie doorgeven:
    • U meldt uw emigratie schriftelijk door een ondertekende brief aan de gemeente te sturen + kopie legitimatiebewijs
    • U geeft uw emigratie persoonlijk door aan de balie in het stadhuis. Maak online een afspraak

Kosten

  • Geen

Meenemen

  • Uw legitimatiebewijs

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522