Emigratie

Wanneer u gaat emigreren geeft u dit tenminste 5 dagen voor uw vertrek door aan de gemeente. De gemeente past uw gegevens dan aan.

Voorwaarden

  • U meldt uw emigratie aan de gemeente Meppel als u vanuit de gemeente Meppel emigreert
  • Iedereen die 18 jaar of ouder is, geeft zijn of haar verhuizing door. 
    • Voor personen jonger dan 16 jaar geven ouders, voogd of verzorgers de verhuizing door. 16- en 17-jarigen mogen zelf een verhuizing doorgeven, maar kunnen dit ook door hun ouders, voogd of verzorgers laten doen.

Kosten

Geen

Aanvraag

  • Digitaal: Met Digid op de website edienstenburgerzaken.meppel.nl Dit kan alleen als er géén familieleden op het adres achterblijven, zoals echtgenoten, geregistreerde partners, (adoptie)kinderen/ ouders, grootouders, kleinkinderen, broer of zus.
  • Schriftelijk: U meldt uw emigratie door een ondertekende brief met vermelding van het nieuwe adres in het buitenland en kopie identiteitsbewijs te sturen naar Gemeente Meppel, Postbus 501, 7940AM Meppel of te mailen naar postbus@meppel.nl.
  • Persoonlijk: U geeft uw emigratie door bij het loket burgerzaken in het Stadhuis. Graag bij de aangifte het nieuwe adres in het buitenland doorgeven. Dit kan alleen op afspraak: Maak online een afspraakof telefonisch via 14 0522 (op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur). Als u met meer personen op één adres woont en niet alle familieleden gaan mee, dan moet iedereen die wél met u meegaat ook persoonlijk bij de gemeente langskomen.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs als u de emigratie aan de balie regelt.