Verhuizen binnen of naar de gemeente Meppel

Wanneer u gaat verhuizen geeft u dit binnen 5 dagen na uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. De nieuwe gemeente past uw gegevens dan aan.

Knop direct online regelen verhuizing

Voorwaarden

 • U meldt uw verhuizing aan de gemeente Meppel wanneer u in de gemeente Meppel komt wonen of binnen de gemeente Meppel verhuist. Wanneer u vanuit de gemeente Meppel naar een andere gemeente verhuist, geeft u dit door aan uw nieuwe woongemeente.
 • Iedereen die 18 jaar of ouder is, geeft zijn of haar verhuizing door. Voor personen jonger dan 16 jaar geven ouders, voogd of verzorgers de verhuizing door. 16- en 17-jarigen mogen zelf een verhuizing doorgeven, maar kunnen dit ook door hun ouders, voogd of verzorgers laten doen.
 • U kunt op 1 van de volgende wijzen uw verhuizing doorgeven:
  • U geeft uw verhuizing binnen of naar de gemeente Meppel online door. U heeft daarbij uw DigiD inloggegevens nodig
  • U meldt uw verhuizing schriftelijk door een ondertekende brief aan de gemeente te sturen + kopie identiteitsbewijs
  • U stuurt een mail, met een kopie van uw identiteitsbewijs naar postbus@meppel.nl
  • U geeft uw verhuizing persoonlijk door aan de balie in het stadhuis. Maak online een afspraak
 • Wanneer u zich vanuit het buitenland in de gemeente Meppel vestigt, geeft u dit persoonlijk door aan de balie in het stadhuis. Ook uw eventuele gezinsleden moeten daarbij aanwezig zijn. Maak online een afspraak.

Let op:

Het niet of foutief bij de gemeente doorgeven van uw adreswijziging kan gezien worden als een overtreding van de verplichting tot het doen van aangifte (Wet basisregistratie personen) en kan vervolgens beboet worden met een bestuurlijke boete van maximaal € 325 (artikel 4.17 Wet basisregistratie personen). Lees meer>>

Kosten

 • Geen

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Wanneer u op een kamer gaat wonen of u huurt  van een particulier, dan stuurt/neemt u een kopie van uw huurcontract mee

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522