Nederlanderschap, bewijs

Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit bezit. Het is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt het bewijs verkrijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Voorwaarden

  • U vraagt het bewijs van Nederlanderschap zelf aan, of machtigt iemand daarvoor
  • U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan de balie aan. Maak online een afspraak

Kosten

  • € 10,55

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
  • Bij machtiging ook een geldig legitimatiebewijs van de gemachtigde
  • Geld of pinpas

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522