Nederlander worden

Er zijn twee mogelijkheden om Nederlander te worden:

  1. Via na­tu­ra­li­sa­tie. U dient dan een ver­zoek in om Ne­der­lan­der te wor­den. De Ko­ning be­slist over uw ver­zoek. Deze mo­ge­lijk­heid is er voor­al voor niet-Ne­der­lan­ders die nog niet zo lang in Ne­der­land zijn.
  2. Via op­tie. U ver­klaart dan door een op­tie­ver­kla­ring dat u Ne­der­lan­der wilt wor­den. De bur­ge­mees­ter be­slist over uw aan­vraag. Deze mo­ge­lijk­heid is er voor­al voor niet-Ne­der­lan­ders die al lan­ger in Ne­der­land ver­blij­ven.

Voorwaarden

Kosten

U betaalt de kosten bij de aanvraag. Dat is meestal bij het tweede gesprek. Het is de bedoeling dat u betaalt met uw pinpas. Als pinnen niet gaat, kunt u contant betalen. U krijgt geen geld terug als uw aanvraag wordt afgewezen. Kijk voor de kosten op de website van de IND

Aanvraag

De Nederlandse nationaliteit vraagt u persoonlijk aan bij het loket burgerzaken in het Stadhuis.

Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit en kijken we of u aan de voorwaarden voldoet.  Dit moet u meenemen:

  • een gel­dig pas­poort of Eu­ro­pe­se iden­ti­teits­kaart
  • een gel­dig ver­blijfs­do­cu­ment
  • inburgeringsdiploma

Kinderen waar u ook een aanvraag voor wilt doen moeten aanwezig zijn bij de aanvraag.

Als u aan de voorwaarden voldoet, maakt u een afspraak om de aanvraag in te dienen.

Termijn

Hoe lang duurt naturalisatie?

Binnen 1 jaar na uw verzoek om naturalisatie krijgt u een brief toegestuurd van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND). Hierin staat of uw verzoek is goedgekeurd. Bij ingewikkelde aanvragen kan het 1,5 tot 2 jaar duren. Als u langer dan 1 jaar moet wachten, krijgt u daarover ook een brief thuisgestuurd.

Hebt u naturalisatie aangevraagd voor u en uw kind samen? Dan moet de naam van uw kind ook in het besluit staan.

Goedkeuring en uitnodiging voor ceremonie

Als uw verzoek is goedgekeurd, krijgt u binnen 6 weken van de gemeente een uitnodiging om naar de ceremonie voor nieuwe Nederlanders te komen. Daar ontvangt u het officiële besluit. 5 werkdagen na de ceremonie kunt u bij het loket burgerzaken naar keuze een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Daarvoor hoeft u geen afspraak te maken.
 

Hoe lang duurt optie?

In de meeste gevallen krijgt u schriftelijk bericht binnen 3 maanden na het afleggen van uw optieverklaring. Bij ingewikkelde aanvragen kan het 6 maanden duren.

Goedkeuring en uitnodiging voor ceremonie

Als de beslissing positief is, wordt u uitgenodigd voor de ceremonie. Daar moet u de verklaring van verbondenheid afleggen. Daarna krijgt u het besluit uitgereikt. Pas dan wordt u definitief Nederlander vanaf de datum van het besluit. 5 werkdagen na de ceremonie kunt u bij het loket burgerzaken naar keuze een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Daarvoor hoeft u geen afspraak te maken.

Bezwaar & beroep

Als uw verzoek is afgewezen, staat in de brief van de IND de reden daarvoor en hoe u bezwaar kunt maken tegen de afwijzing.