Nederlandse nationaliteit, verkrijgen of afstand doen

Wanneer u de Nederlandse nationaliteit wilt verkrijgen of juist afstand wilt doen van de Nederlandse nationaliteit, legt u een verklaring af bij de gemeente.

  • Voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit legt u een optieverklaring af
  • Voor het afstand doen van de Nederlandse nationaliteit legt u een ‘Verklaring van Afstand’ af
  • De gemeente toetst uw verklaring aan de geldende regelgeving en bepaalt of uw verklaring rechtsgevolgen heeft
  • Wanneer uw verklaring leidt tot het wijzigen van uw nationaliteit, verwerkt de gemeente dit in de administratie van de gemeente (BRP)

  • Geen

  • Een geldig identiteitsbewijs

  • Kijk op de website van de Immigratie -en Naturalisatiedienst (IND)