Eerste inschrijving in Nederland

Als u vanuit het buitenland komt en u wilt gaan wonen in Meppel dan moet u zich voor inschrijving melden bij de gemeente binnen 5 dagen na vestiging. Heeft u al eerder in Nederland gewoond, maar bent u voor oktober 1994 naar het buitenland verhuisd? Dan moet u ook een ‘eerste inschrijving’ doen. U kunt hiervoor alleen telefonisch een afspraak maken via 14 0522 (op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur).

Voorwaarden

De voorwaarden voor een eerste inschrijving in Nederland zijn:

 • de Nederlandse nationaliteit, of
 • een paspoort uit een Europees land, of
 • een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd
 • U blijft langer dan 4 maanden in Nederland wonen

Aanvraag

 • U regelt uw inschrijving persoonlijk bij het loket burgerzaken in het Stadhuis. Bel hiervoor met 14 0522.
 • Alle personen die met u meeverhuizen, komen ook persoonlijk mee.

Meenemen

 • uw geldige identiteitsbewijs (waarop uw nationaliteit staat
 • een bewijs dat u woonruimte heeft, zoals een huurcontract of een eigendomsbewijs
 • als u niet in Nederland geboren bent: uw geboorteakte
 • als u niet een Europese nationaliteit heeft: een bewijs dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijf heeft goedgekeurd
 • als u uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba komt: een verhuisbericht
 • eventueel de volgende akten:
  • een huwelijks- of echtscheidingsakte
  • een overlijdensakte van uw partner (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden)
  • de geboorteakten van uw kinderen
  • Heeft u een bewijs van uitschrijving uit het vorige land? Neem dat dan ook mee.

Zijn de gevraagde documenten niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans opgesteld? Of heeft u geen meertalig modelformulier? Dan moet u ze laten vertalen. Is de vertaler in Nederland beëdigd? Dan hoeft u de vertaling niet te laten legaliseren. Is de vertaler in het buitenland beëdigd? Dan moet u het gelegaliseerde originele document opnieuw laten legaliseren in Nederland. Meer hierover leest u op Nederlandwereldwijd.nl van de Rijksoverheid.