Afval is geen troep

Als u afvalstoffen goed scheidt, draagt u bij aan een lage afvalstoffenheffing. Vaak  zijn afvalstoffen grondstof voor nieuwe producten. Om te stimuleren dat bewoners van Meppel hun afval goed scheiden, kent Meppel een systeem van omgekeerd inzamelen. Veel afvalstoffen die nog opnieuw gebruikt kunnen worden, worden aan huis opgehaald. Restafval brengt u zelf naar een ondergrondse container.  Alle afvalproducten die u scheidt, belanden niet in de verbrandingsoven.  Verbranding van restafval is de duurste vorm van afvalverwerking.

Afvalinzameling

 • De gemeente haalt de volgende soorten afval apart op:
  • Groente- fruit- en tuinafval (GFT)
  • Papier
  • Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drankenkartons (PMD)
  • Oliën en vetten
  • Elektrische apparaten tot 10 kg
  • Elektrische apparaten zwaarder dan 10 kg tegen betaling (op afroep)
  • Grof vuil tegen betaling (op afroep)
  • Textiel
 • In de afvalkalender staat wanneer de gemeente het afval bij u ophaalt
 • In containers bij de winkelcentra kunt u het volgende afval kwijt:
  • Glas
  • Textiel
  • PMD (alleen in winkelcentrum Koedijkslanden)

Meer informatie