Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen

Wat is de IOAZ?

Hebt u een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep, en zijn uw inkomsten onvoldoende om van te leven? Dan hoeft u niet altijd een "gewone" bijstandsuitkering aan te vragen. Als u 55 jaar of ouder bent, komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. IOAZ staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen. Maar gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen kunnen sinds 2006 geen IOAZ-uitkering meer krijgen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet uw bedrijf in Nederland gevestigd zijn. Ook moet u de drie jaar onmiddellijk voorafgaand aan de dag waarop u de IOAZ-uitkering aanvraagt, als zelfstandige gewerkt hebben. En de zeven jaar daarvóór hebt u óf bij een werkgever óf als zelfstandige gewerkt.
Voldoet u aan de voorwaarden, dan krijgt u een uitkering die uw inkomsten aanvult tot het voor u geldende bijstandsnormbedrag. Een verschil met de  "gewone" bijstand is dat u bij de IOAZ een veel groter vermogen mag bezitten en (een groot deel van) dat vermogen niet eerst hoeft  "op te eten". Een IOAZ-uitkering moet u aanvragen vóórdat u uw bedrijf beëindigt. U moet vanaf het moment van aanvraag binnen anderhalf jaar met uw bedrijf of beroep stoppen. U krijgt de uitkering pas als u echt met uw bedrijf of beroep bent gestopt.

Meer informatie

Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522