Oevers D

Maximale kwaliteit voor watergebonden en logistieke bedrijven
- Prima bereikbaarheid over de weg en water
- Zeer diep vaarwater
- Autoboulevard
- Nautisch kwartier

Oevers D kenmerkt zich door een grootschalige opzet met oog voor de ruimtelijke kwaliteit. Het terrein is ruim van opzet. Met de kwaliteit die op Oevers D wordt geboden is het een voorbeeld van een bedrijventerrein dat voldoet aan de eisen die ondernemers vandaag de dag stellen.

Goed bereikbaar

Absolute meerwaarde in vergelijking met andere bedrijventerreinen is dat tal van de kavels direct aan de haven zijn gelegen waardoor niet alleen de bereikbaarheid over de weg goed is, maar ook die over water. Deze haven geeft een directe aansluiting op het hoofdvaarwegennet en is moeiteloos bereikbaar voor schepen tot 2.000 ton. De autobereikbaarheid is uitstekend door een directe aansluiting op snelwegen A28 (richting Duitsland) en A32 (richting Friesland en Groningen). Het terrein is geschikt voor een breed scala aan bedrijven. Vooral autobedrijven en ondernemingen in industrie, watersport en bouwmaterialen zijn momenteel op Oevers D te vinden. De bedrijven zijn in drie clusters op het terrein gegroepeerd. Rond de haven zijn de bedrijven gevestigd  die behoefte hebben aan een ontsluiting over water, vanwege bijvoorbeeld bulkgoederen. In het noordelijke gedeelte, bij de hoofdentree, zijn vooral mogelijkheden voor autobedrijven. Aan de andere kant, de zuidelijke zijde, is een klein cluster van watersportbedrijven tot ontwikkeling gekomen

Havenbinnenvaartschip vaart onder geopende brug door

Oevers D is een zogenaamd ‘nat’ bedrijventerrein: veel van de kavels hebben een directe ligging aan de haven.. Daarenboven is sprake van een bijzonder goede aansluiting op het netwerk van vaarwegen. Het terrein ligt aan het Meppelerdiep en is vanuit het IJsselmeer rechtstreeks bereikbaar via het Zwarte Water. Daarmee is het de meest landinwaarts gelegen zeehaven voor schepen tot 2.000 ton (vaarweg klasse Va). In de toekomst streeft de gemeente er naar schepen tot 3.000 ton te ontvangen.

Samen sterk

Op (en buiten) de bedrijventerreinen is de Industriële Commerciële Club Meppel actief. Deze ondernemersvereniging draagt ook zorg voor het parkmanagement op de bedrijventerreinen Oevers, Noord, Blankenstein en Rogat. Dit parkmanagement draagt zorg voor de uitvoering van een compleet pakket aan diensten: collectieve beveiliging, afvoer van bedrijfsafval, inkoop van energie, onderhoud van groen, het realiseren van glasvezelverbindingen, ARBO-zorg en bewegwijzering. De activiteiten zijn er op gericht de kwaliteit de terreinen te verbeteren en verder te ontwikkelen. Daardoor blijft de waarde van het onroerend goed gewaarborgd en wordt veroudering van een bedrijventerrein actief tegengegaan..

Vestigen in het havengebied

De accountmanagers van de gemeente Meppel helpen u graag bij uw mogelijke keuze voor een vestiging op Oevers D. Als u zich daar wilt vestigen dan ondersteunt de gemeente u op allerlei mogelijke manieren. De accountmanagers zoeken bijvoorbeeld met u naar een passende locatie en adviseren u in alle relevante zaken die aan de orde komen, zoals bouwvergunning, financiering, subsidies en dergelijke. Ook weten ze bijvoorbeeld contacten te leggen met voor u relevante instellingen.
 
afbeelding kavelkaart oevers d
Contactpersoon: Harry ter Wal
Telefoon: 14 0522
Reageren kan ook per postbus@meppel.nl