Nieuws RSS icoon

 • Eerste subsidies verkleuren/verplaatsen detailhandel aanloopstraten verstrekt

  13 september 2019

  De gemeente Meppel werkt aan een toekomstbestendige en compacte binnenstad. Eén van de manieren om dat te realiseren is het verminderen van de leegstand en detailhandel in de zogenaamde ‘aanloopstraten’. Hiervoor is een stimuleringsregeling ontwikkeld die twee mogelijkheden kent: subsidie voor het omzetten van detailhandel naar een andere gewenste functie (bijvoorbeeld wonen) en een subsidie voor verplaatsing van een detailhandelsbedrijf van een aanloopstraat naar het kernwinkelgebied van Meppel.

 • Succesvol Groot Meppeler dictee

  10 september 2019

  Bij de start van de Week van de Alfabetisering organiseerden Bibliotheek en Gemeente een Meppeler dictee. Hiermee vragen we gezamenlijk aandacht voor 'laaggeletterdheid': problemen van mensen die hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen.

 • Werk mee aan Meppeler sportakkoord!

  10 september 2019

  Als vervolg op het landelijk Sportakkoord gaat Meppel zich beweegvriendelijker maken door extra inzet op onder meer een vaardiger jeugd, sterkere verenigingen, duurzamer sportaccommodaties en meer openbare beweegruimte. Inwoners, vrijwilligers en sport- en gezondheidsprofessionals waren eind augustus uitgenodigd mee te denken in vier bijeenkomsten.

 • JA, ik wil!Trouw gratis tijdens het Festival van Geluk

  04 september 2019

  In Meppel delen we ons geluk. Hoe gelukkig kan je worden als je besluit je leven met iemand te delen? Als gemeente dragen we graag bij aan het geluk van onze inwoners. Daarom kan je in de week van het Festival van Geluk (7 tot en met 11 oktober) van maandag tot en met vrijdag iedere ochtend gratis trouwen bij de gemeente Meppel!

 • Bokashi: circulair onkruid bestrijden

  27 augustus 2019

  Op de gemeentewerf is dit voorjaar een proef gedaan met het zelf maken van Bokashi. Boskashi is Japans voor gefermenteerd organisch materiaal. Een eeuwenoude techniek, waarbij organische resten omgezet worden in een rijke bodemverbeteraar.